School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13726
Digitaalisen musiikin historia ja sen vaikutukset
Author: Knaapi, Kai
Title: Digitaalisen musiikin historia ja sen vaikutukset
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; musiikki; music; musiikkiteollisuus; music industry; digitaalitekniikka; digital technology; historia; history; piratismi; piracy; kulttuurijohtaminen; arts management
Pages: 76
Key terms: musiikki; digitaalisuus; piratismi
Abstract:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen Pro Gradu -tutkielma 21.5.2014 Kai Knaapi

TYÖN NIMI: DIGITAALISEN MUSIIKIN HISTORIA JA SEN VAIKUTUKSET

Aihe

Tutkielmassani käsitellään digitaalisen musiikin historiaa ja sen vaikutuksia. Tavoitteeni on toisessa luvussa luoda kuva digitaalisen musiikin historiasta. Tässä historiaosuudessa esitän merkittävimmät toimijat digitaalisessa musiikissa sekä levy-yhtiöiden osuuden digitaalisen musiikin historiassa. Näitä toimijoita ovat nykyiset musiikkipalvelimet Napster, Apple, Spotify ja levy-yhtiöt Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group sekä entinen EMI. Pohdin myös Youtuben merkittävää osuutta musiikin kuuntelu- ja löytökanavana. Kolmannessa luvussa tavoitteeni on pohtia digitaalisen musiikin vaikutuksia musiikkibisnekseen ja sitä miksi se on niin suosittua. Käsittelen sekä digitaalisen musiikin haittoja että etuja.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli historiakuvauksen avulla hahmottaa miten digitaalisen teknologian yleistymisen seurauksena musiikin käyttö ja kulutus ovat muuttuneet. Menetelmät Tutkielmani perustuu pääasiassa kansainvälisiin kirjoihin, artikkeleihin ja nettilähteisiin. Tärkeimpiä kirjalähteitä ovat Menn 2003, All The Rave. The Rise And Fall Of Shawn Fanning's Napster, Hull & Hutchison & Strasser 2011, The Music Business And Recording Industry, Passman 2009, All You Need To Know About The Music Business, Gordon 2011, The Future Of The Music Business. How To Succeed With The New Digital Technologies, Kusek & Gerd 2005, The Future Of Music. Manifesto For The Digital Music Revolution

Tulokset

Teknologia on muuttanut olennaisesti digitaalisen musiikin kulutusta. Musiikki on muuttunut fyysisestä tuotteesta käyttöoikeudeksi. Jokainen musiikin käyttäjä pystyy muodostamaan omat soittolistansa. Palvelut ovat mahdollistaneet musiikin haun useilla eri tavoilla kuten artistin, genren ja nimen mukaan. Digitaalisen musiikin käytön suosio perustuu erityisesti sen helppouteen ja nopeuteen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.