Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13726
Digitaalisen musiikin historia ja sen vaikutukset
Tekijä: Knaapi, Kai
Otsikko: Digitaalisen musiikin historia ja sen vaikutukset
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; musiikki; music; musiikkiteollisuus; music industry; digitaalitekniikka; digital technology; historia; history; piratismi; piracy; kulttuurijohtaminen; arts management
Sivumäärä: 76
Avainsanat: musiikki; digitaalisuus; piratismi
Tiivistelmä:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen Pro Gradu -tutkielma 21.5.2014 Kai Knaapi

TYÖN NIMI: DIGITAALISEN MUSIIKIN HISTORIA JA SEN VAIKUTUKSET

Aihe

Tutkielmassani käsitellään digitaalisen musiikin historiaa ja sen vaikutuksia. Tavoitteeni on toisessa luvussa luoda kuva digitaalisen musiikin historiasta. Tässä historiaosuudessa esitän merkittävimmät toimijat digitaalisessa musiikissa sekä levy-yhtiöiden osuuden digitaalisen musiikin historiassa. Näitä toimijoita ovat nykyiset musiikkipalvelimet Napster, Apple, Spotify ja levy-yhtiöt Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group sekä entinen EMI. Pohdin myös Youtuben merkittävää osuutta musiikin kuuntelu- ja löytökanavana. Kolmannessa luvussa tavoitteeni on pohtia digitaalisen musiikin vaikutuksia musiikkibisnekseen ja sitä miksi se on niin suosittua. Käsittelen sekä digitaalisen musiikin haittoja että etuja.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli historiakuvauksen avulla hahmottaa miten digitaalisen teknologian yleistymisen seurauksena musiikin käyttö ja kulutus ovat muuttuneet. Menetelmät Tutkielmani perustuu pääasiassa kansainvälisiin kirjoihin, artikkeleihin ja nettilähteisiin. Tärkeimpiä kirjalähteitä ovat Menn 2003, All The Rave. The Rise And Fall Of Shawn Fanning's Napster, Hull & Hutchison & Strasser 2011, The Music Business And Recording Industry, Passman 2009, All You Need To Know About The Music Business, Gordon 2011, The Future Of The Music Business. How To Succeed With The New Digital Technologies, Kusek & Gerd 2005, The Future Of Music. Manifesto For The Digital Music Revolution

Tulokset

Teknologia on muuttanut olennaisesti digitaalisen musiikin kulutusta. Musiikki on muuttunut fyysisestä tuotteesta käyttöoikeudeksi. Jokainen musiikin käyttäjä pystyy muodostamaan omat soittolistansa. Palvelut ovat mahdollistaneet musiikin haun useilla eri tavoilla kuten artistin, genren ja nimen mukaan. Digitaalisen musiikin käytön suosio perustuu erityisesti sen helppouteen ja nopeuteen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.