School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2014
Thesis number: 13741
Automated system trading, algorithms and programming - To buy or to sell the trend?
Author: Kirves, Jussi
Title: Automated system trading, algorithms and programming - To buy or to sell the trend?
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: taloustieteet; economic science; kauppa; commerce; automaatio; automation; ohjelmistot; software; rahoitusmarkkinat; financial markets; tuotto; rate of return
Pages: 60
Full text:
» hse_ethesis_13741.pdf pdf  size:413 KB (422008)
Key terms: Automaattinen kaupankäynti, algoritmit, ohjelmointi, tekninen analyysi, Bollinger bands
Abstract:
Tämän tutkielman päätavoitteena on tutkia millaisiin tuottoihin Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä teknisessä analyysissä rahoitusmarkkinoilla voidaan päästä, ja siten myös markkinoiden tehokkuutta. Käytännössä tämä on toteutettu ottamalla huomioon useita eri parametreja (kaupankäyntikulut, kaupankäyntipäivä, trendin mukainen ja vastainen strategia, erilaiset variaatiot liukuvan keskiarvon laskennassa), joiden tuloksena on 5400 lopputulosta, jotka on analysoitu yhdessä muiden saman omaisuusluokan omaavien instrumenttien kanssa (osake, valuutta, energia, korko, metalli).

Data on kerätty Bloombergiltä käyttäen geneeristen futuurikontrahtien päivähintoja ja valiten jokaiselle kuukaudelle/kvartaalille likvidein konrahti instrumentista riippuen aikavälille 31.12.2009-31.12.2012. Analysointi on toteutettu Excelissä käyttäen VBA-koodia, joka alkaa hintatekstitiedostojen avaamisesta ja loppuu tuloksiin.

Yleisesti tulokset indikoivat, että valuutta- ja hyödykemarkkinat ovat tehokkaita, mutta ylituottoja voidaan saavuttaa osakemarkkinoilla Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.