Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2014
Tutkielman numero: 13741
Automated system trading, algorithms and programming - To buy or to sell the trend?
Tekijä: Kirves, Jussi
Otsikko: Automated system trading, algorithms and programming - To buy or to sell the trend?
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: taloustieteet; economic science; kauppa; commerce; automaatio; automation; ohjelmistot; software; rahoitusmarkkinat; financial markets; tuotto; rate of return
Sivumäärä: 60
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13741.pdf pdf  koko: 413 KB (422008)
Avainsanat: Automaattinen kaupankäynti, algoritmit, ohjelmointi, tekninen analyysi, Bollinger bands
Tiivistelmä:
Tämän tutkielman päätavoitteena on tutkia millaisiin tuottoihin Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä teknisessä analyysissä rahoitusmarkkinoilla voidaan päästä, ja siten myös markkinoiden tehokkuutta. Käytännössä tämä on toteutettu ottamalla huomioon useita eri parametreja (kaupankäyntikulut, kaupankäyntipäivä, trendin mukainen ja vastainen strategia, erilaiset variaatiot liukuvan keskiarvon laskennassa), joiden tuloksena on 5400 lopputulosta, jotka on analysoitu yhdessä muiden saman omaisuusluokan omaavien instrumenttien kanssa (osake, valuutta, energia, korko, metalli).

Data on kerätty Bloombergiltä käyttäen geneeristen futuurikontrahtien päivähintoja ja valiten jokaiselle kuukaudelle/kvartaalille likvidein konrahti instrumentista riippuen aikavälille 31.12.2009-31.12.2012. Analysointi on toteutettu Excelissä käyttäen VBA-koodia, joka alkaa hintatekstitiedostojen avaamisesta ja loppuu tuloksiin.

Yleisesti tulokset indikoivat, että valuutta- ja hyödykemarkkinat ovat tehokkaita, mutta ylituottoja voidaan saavuttaa osakemarkkinoilla Bollinger band -työkalua hyväksikäyttämällä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.