School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13806
Tietotyötä kotiin: Kotiansiotyön ja perhesuhteiden ongelmien yhteydet työuupumukseen
Author: Virkkunen, Teemu
Title: Tietotyötä kotiin: Kotiansiotyön ja perhesuhteiden ongelmien yhteydet työuupumukseen
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; koti; home; perhe; families; elämäntapa; way of life; stressi; stress; työterveys; occupational health; hyvinvointi; well-being; ajankäyttö; time use
Pages: 83
Key terms: Kotiansiotyö; Perhesuhteiden ongelmat; Työuupumus; Ajanhallinta
Abstract:
Tutkimus kotiansiotyön suorasta yhteydestä työuupumukseen.

TUTKIMUKSEN TAVOITE:

Tarkoituksena on hahmottaa erilaisia taustaprosesseja ja tekijöitä tietotyön kotiin viemisen, perhesuhteiden ongelmien ja työuupumuksen välillä. Näiden tulisi olla mahdollisimman mielenkiintoisia ja uniikkeja. Tämä siksi, että tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyödyllisiä tutkimusaiheita tulevaisuuden tutkimuksia varten, jotta tietotyön kotiin viemisen monimutkaista ilmiötä voitaisiin tulevaisuudessa ymmärtää yhä syvällisemmin.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO:

Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, johon on osallistunut kahdeksan henkilöä. He kaikki ovat tehneet kotiansiotyötä, joista neljä on kärsinyt myös työuupumuksesta. Työuupumuksen kokemuksen ja kokemattomuuden perusteella heidät on jaettu kahteen eri ryhmään. Tutkimuksessa analysoidaan näiden kahden eri ryhmän henkilöiden kokemuksia kotiansiotyöhön littyen. Tutkimusaineisto koostuu näiden kahden ryhmän henkilöiden haastatteluista sekä käsitteiden järjestämisen tehtävästä saadusta informaatiosta.

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET:

Tulosten mukaan kotiansiotyö aiheuttaa perhesuhteiden ongelmia, mutta perhesuhteiden ongelmien vaikutus työuupumukseen jää epäselväksi. Aiemman tutkimuksen havainnoille kotiansiotyöhön johtavasta organisaatioiden painostavasta psykologisesta ilmapiiristä ja hiljaisista oletuksista olla tavoitettavissa normaalin työajan jälkeen, ei saatu selkeää vahvistusta. Ajanhallinnalla pystytään lisäämään työn resursseja, ehkäisemään työuupumusta ja tavoittelemaan työn imun positiivista olotilaa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.