Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13806
Tietotyötä kotiin: Kotiansiotyön ja perhesuhteiden ongelmien yhteydet työuupumukseen
Tekijä: Virkkunen, Teemu
Otsikko: Tietotyötä kotiin: Kotiansiotyön ja perhesuhteiden ongelmien yhteydet työuupumukseen
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; koti; home; perhe; families; elämäntapa; way of life; stressi; stress; työterveys; occupational health; hyvinvointi; well-being; ajankäyttö; time use
Sivumäärä: 83
Avainsanat: Kotiansiotyö; Perhesuhteiden ongelmat; Työuupumus; Ajanhallinta
Tiivistelmä:
Tutkimus kotiansiotyön suorasta yhteydestä työuupumukseen.

TUTKIMUKSEN TAVOITE:

Tarkoituksena on hahmottaa erilaisia taustaprosesseja ja tekijöitä tietotyön kotiin viemisen, perhesuhteiden ongelmien ja työuupumuksen välillä. Näiden tulisi olla mahdollisimman mielenkiintoisia ja uniikkeja. Tämä siksi, että tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyödyllisiä tutkimusaiheita tulevaisuuden tutkimuksia varten, jotta tietotyön kotiin viemisen monimutkaista ilmiötä voitaisiin tulevaisuudessa ymmärtää yhä syvällisemmin.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO:

Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, johon on osallistunut kahdeksan henkilöä. He kaikki ovat tehneet kotiansiotyötä, joista neljä on kärsinyt myös työuupumuksesta. Työuupumuksen kokemuksen ja kokemattomuuden perusteella heidät on jaettu kahteen eri ryhmään. Tutkimuksessa analysoidaan näiden kahden eri ryhmän henkilöiden kokemuksia kotiansiotyöhön littyen. Tutkimusaineisto koostuu näiden kahden ryhmän henkilöiden haastatteluista sekä käsitteiden järjestämisen tehtävästä saadusta informaatiosta.

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET:

Tulosten mukaan kotiansiotyö aiheuttaa perhesuhteiden ongelmia, mutta perhesuhteiden ongelmien vaikutus työuupumukseen jää epäselväksi. Aiemman tutkimuksen havainnoille kotiansiotyöhön johtavasta organisaatioiden painostavasta psykologisesta ilmapiiristä ja hiljaisista oletuksista olla tavoitettavissa normaalin työajan jälkeen, ei saatu selkeää vahvistusta. Ajanhallinnalla pystytään lisäämään työn resursseja, ehkäisemään työuupumusta ja tavoittelemaan työn imun positiivista olotilaa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.