School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2014
Thesis number: 13826
Diskursiiviset legitimaatiostrategiat mediateksteissä - Case Valio Oy
Author: Silvennoinen, Sanna
Title: Diskursiiviset legitimaatiostrategiat mediateksteissä - Case Valio Oy
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; media; media; uutiset; news reporting; diskurssianalyysi; discourse analysis; meijerit; dairies
Pages: 58
Key terms: legitimiteetti; diskursiiviset legitimaatiostrategiat; diskurssi
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia diskursseja Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan liittyviin mediateksteihin rakentuu ja minkälaisia legitimaatiostrategioita mediateksteissä käytetään. Tavoitteena on lisäksi havainnoida legitimaation ilmiön avulla miten yritykset oikeuttavat omaa toimintaansa osana yhteiskuntaa.

Tutkimusaineisto koostuu sanomalehdissä 20.12.2012-16.3.2013 julkaistuista uutisista ja kirjoituksista, jotka liittyvät Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan maidon hinnoittelusta. Aineistoa analysoidaan kriittisen diskurssianalyysin teoreettis-metodologisessa viitekehyksessä. Lisäksi menetelmänä käytetään Vaaran ym. (2006) diskursiivisten legitimaatiostrategioiden mallia.

Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan liittyviin mediateksteihin kirjoittuu neljä diskurssia: uusliberalistinen, kotimaisuuden, humanistinen ja viihteen diskurssi. Kaikkia Vaaran ym. (2006) ja Van Leeuwenin ja Wodakin (1999) tunnistamia diskursiivisia legitimaatiostrategioita - normalisointia, arvovaltaistamista, järkeistämistä, moraalista arviointia ja tarinallistamista - käytetään mediateksteissä Valion toiminnan legitimointikeinoina.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.