School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13876
Arvionvaraisen erän tilintarkastuksen ongelmallisuus - haastattelututkimus liikearvon arvonalentumistestauksen tilintarkastuksesta
Author: Peltola, Aleksi
Title: Arvionvaraisen erän tilintarkastuksen ongelmallisuus - haastattelututkimus liikearvon arvonalentumistestauksen tilintarkastuksesta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; standardit; standards; liikearvo; goodwill
Pages: 68
Key terms: IFRS; IAS 36; liikearvo; arvonalentumistestaus; tilintarkastus
Abstract:
Liikearvon arvonalentumistestauksen tilintarkastus eroaa suuresti perinteisten tase-erien tilintarkastuksesta. Liikearvon määrään taseessa vaikuttaa suurelta osin yritysjohdon tekemät subjektiiviset arviot yhtiön tulevaisuudesta. Tämä luo suureen haasteen tilintarkastajille. Heidän on saatava varmuus tämän merkittävän tase-erän oikeasta arvostuksesta monimutkaisen arvonalentumistestauslaskelman ja yritysjohdon näkemyksien avulla.

Tässä tutkimuksessa haastatellaan liikearvoon ja tilintarkastukseen perehtyneitä asiantuntijoita, joista neljä edustavat suuria tilintarkastustoimistoja ja kaksi ovat yliopistojen professoreita. Näiden haastatteluiden avulla pureudutaan liikearvon arvonalentumis-testauksen tilintarkastuksen ongelmallisuuteen.

Kaikki haastatellut asiantuntijat olivat sitä mieltä, että liikearvon arvonalentumistestaus ei toimi tällä hetkellä luotettavasti. Yritysjohto pystyy vaikuttamaan liikaa arvonalentumistestauksen lopputulokseen, eikä tilintarkastajilla ole riittäviä keinoja kyseenalaistaa johdon tekemiä arvioita. Tästä johtuen liikearvojen määriin yhtiöiden taseissa ei voida luottaa. Haastattelemani asiantuntijat ehdottavat tilanteen ratkaisuksi suunnitelman mukaisten poistojen palauttamista liikearvoihin ja arvonalentumistestauksen lopettamista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.