Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13876
Arvionvaraisen erän tilintarkastuksen ongelmallisuus - haastattelututkimus liikearvon arvonalentumistestauksen tilintarkastuksesta
Tekijä: Peltola, Aleksi
Otsikko: Arvionvaraisen erän tilintarkastuksen ongelmallisuus - haastattelututkimus liikearvon arvonalentumistestauksen tilintarkastuksesta
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; standardit; standards; liikearvo; goodwill
Sivumäärä: 68
Avainsanat: IFRS; IAS 36; liikearvo; arvonalentumistestaus; tilintarkastus
Tiivistelmä:
Liikearvon arvonalentumistestauksen tilintarkastus eroaa suuresti perinteisten tase-erien tilintarkastuksesta. Liikearvon määrään taseessa vaikuttaa suurelta osin yritysjohdon tekemät subjektiiviset arviot yhtiön tulevaisuudesta. Tämä luo suureen haasteen tilintarkastajille. Heidän on saatava varmuus tämän merkittävän tase-erän oikeasta arvostuksesta monimutkaisen arvonalentumistestauslaskelman ja yritysjohdon näkemyksien avulla.

Tässä tutkimuksessa haastatellaan liikearvoon ja tilintarkastukseen perehtyneitä asiantuntijoita, joista neljä edustavat suuria tilintarkastustoimistoja ja kaksi ovat yliopistojen professoreita. Näiden haastatteluiden avulla pureudutaan liikearvon arvonalentumis-testauksen tilintarkastuksen ongelmallisuuteen.

Kaikki haastatellut asiantuntijat olivat sitä mieltä, että liikearvon arvonalentumistestaus ei toimi tällä hetkellä luotettavasti. Yritysjohto pystyy vaikuttamaan liikaa arvonalentumistestauksen lopputulokseen, eikä tilintarkastajilla ole riittäviä keinoja kyseenalaistaa johdon tekemiä arvioita. Tästä johtuen liikearvojen määriin yhtiöiden taseissa ei voida luottaa. Haastattelemani asiantuntijat ehdottavat tilanteen ratkaisuksi suunnitelman mukaisten poistojen palauttamista liikearvoihin ja arvonalentumistestauksen lopettamista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.