School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2015
Thesis number: 14045
Organisaation hallintaan tulevien ohjelmistojen hankintasopimukset
Author: Mikkola, Tiina
Title: Organisaation hallintaan tulevien ohjelmistojen hankintasopimukset
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; sopimusoikeus; contract law; hankinnat; purchasing; ohjelmistot; software; tietotekniikka; information technology
Pages: 83
Key terms: hankintasopimukset; valmisohjelmistot; asiakaskohtaiset ohjelmistot; tietotekniikkaoikeus
Abstract:
Tässä työssä selvitetään, millaisia asioita asiakkaan ja toimittajan on omien etujensa turvaamiseksi otettava huomioon, kun asiakas ostaa ohjelmiston tai sen käyttöoikeuden itselleen. Hankinta voi tällöin kohdistua valmisohjelmistoon, asiakaskohtaiseen ohjelmistoon tai näiden yhdistelmään. Hankintasopimuksia tarkastellaan sekä asiakkaan että toimittajan näkökulmasta työn painottuessa kuitenkin enemmän asiakasyrityksen problematiikkaan. Tavoitteena onkin, että työ voisi toimia myös käytännönläheisenä ohjeistuksena valmisohjelmiston tai asiakaskohtaisen ohjelmiston hankintaa suunnitteleville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Työ jakautuu johdannon (luku 1) ja yhteenvedon (luku 6) lisäksi neljään lukuun. Luku 2 käsittelee ohjelmistojen hankintasopimusten oikeudellista ympäristöä ja luvussa 3 kuvataan yleisiä hankintasopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Luvussa 4 käsitellään valmisohjelmiston hankintaan liittyviä lisenssisopimuksia ja luvussa 5 pohditaan, miten sopia asiakaskohtaisen ratkaisun teettämisestä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.