Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2015
Tutkielman numero: 14045
Organisaation hallintaan tulevien ohjelmistojen hankintasopimukset
Tekijä: Mikkola, Tiina
Otsikko: Organisaation hallintaan tulevien ohjelmistojen hankintasopimukset
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; sopimusoikeus; contract law; hankinnat; purchasing; ohjelmistot; software; tietotekniikka; information technology
Sivumäärä: 83
Avainsanat: hankintasopimukset; valmisohjelmistot; asiakaskohtaiset ohjelmistot; tietotekniikkaoikeus
Tiivistelmä:
Tässä työssä selvitetään, millaisia asioita asiakkaan ja toimittajan on omien etujensa turvaamiseksi otettava huomioon, kun asiakas ostaa ohjelmiston tai sen käyttöoikeuden itselleen. Hankinta voi tällöin kohdistua valmisohjelmistoon, asiakaskohtaiseen ohjelmistoon tai näiden yhdistelmään. Hankintasopimuksia tarkastellaan sekä asiakkaan että toimittajan näkökulmasta työn painottuessa kuitenkin enemmän asiakasyrityksen problematiikkaan. Tavoitteena onkin, että työ voisi toimia myös käytännönläheisenä ohjeistuksena valmisohjelmiston tai asiakaskohtaisen ohjelmiston hankintaa suunnitteleville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Työ jakautuu johdannon (luku 1) ja yhteenvedon (luku 6) lisäksi neljään lukuun. Luku 2 käsittelee ohjelmistojen hankintasopimusten oikeudellista ympäristöä ja luvussa 3 kuvataan yleisiä hankintasopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Luvussa 4 käsitellään valmisohjelmiston hankintaan liittyviä lisenssisopimuksia ja luvussa 5 pohditaan, miten sopia asiakaskohtaisen ratkaisun teettämisestä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.