School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2015
Thesis number: 14150
Saalistushinnoittelu: Rationaalinen ja kannattava kilpailukeino? Case: Valio
Author: Kuki, Irina
Title: Saalistushinnoittelu: Rationaalinen ja kannattava kilpailukeino? Case: Valio
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kilpailu; competition; hinnoittelu; pricing; hinnat; prices; maine; reputation; informaatio; information; meijerit; dairies
Pages: 68
Key terms: saalistushinnoittelu; maine; signalointi; epätäydellinen informaatio; ei-epätäydellinen informaatio; Valio
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää voiko saalistushinnoittelu olla rationaalinen ja kannattava kilpailukeino yritykselle ja tarkastella Valio Oy:n Suomen perusmaitomarkkinoilla harjoittamaa saalistushinnoittelua taloustieteellisten teorioiden valossa.

Saalistushinnoittelun rationaalisuutta ja kannattavuutta strategisena kilpailukeinona on pidetty pitkään kyseenalaisena sekä taloustieteen teorian että oikeudellisten tapausten tulkinnan ja todentamisen kannalta. Peliteoreettisen mallintamisen ja informaation taloustieteen myötä saalistushinnoittelu sai taloustieteellisen teoriansa. Malleissa saalistushinnoittelun esiintulo perustuu epätäydellisen informaation olemassaoloon. Epätäydellisen informaation mallit jaetaan maine-, signalointi- ja rahoitusmarkkinateorioihin. Tässä tutkimuksessa tutkitaan myös voiko saalistushinnoittelua esiintyä ilman epätäydellistä informaatiota. Näissä ei-epätäydellisen informaation malleissa ei oteta joko lainkaan kantaa informaation laatuun tai informaatio on niissä täydellistä.

Tutkimuksen toteutustapa:

Tutkimus on kirjallisuuskatsaus saalistushinnoittelun teorioista ja malleista. Tutkimuksessa tarkastellaan taloustieteellisten teorioiden valossa tapausta, jossa Valio on saalistushinnoittelemalla väärinkäyttänyt määräävää markkina-asemaansa Suomen perusmaitomarkkinoilla.

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimuksen tuloksena on, että saalistushinnoittelu on rationaalinen ja kannattava strateginen kilpailukeino epätäydellisen informaation valossa, mutta saalistushinnoittelu voi esiintyä tasapainossa myös ei-epätäydellisen informaation malleissa. Valion harjoittaman saalistushinnoittelun tarkastelu soveltuu parhaiten ei-epätäydellisen informaation malleihin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.