School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | MSc program in Corporate Communication | 2016
Thesis number: 14353
Verkkotoimittajan työ: arvot, vaaditut ominaisuudet ja journalistinen työprosessi - case Yle Urheilu
Author: Perttilä, Jaakko
Title: Verkkotoimittajan työ: arvot, vaaditut ominaisuudet ja journalistinen työprosessi - case Yle Urheilu
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: MSc program in Corporate Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; media; media; journalismi; journalism; internet; internet; sosiaalinen media; social media; työ; work; ammatit; professions
Pages: 79
Full text:
» hse_ethesis_14353.pdf pdf  size:690 KB (706251)
Key terms: klikkikulttuuri; verkkojournalismi; Twitter
Abstract:
Verkkojournalismin osa-alueita on jonkin verran tutkittu ja vertailtu esimerkiksi lehtijournalismiin. Tieteellisessä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tuotettu laajaa kuvausta siitä, mitä kaikkea verkkotoimittajan työhön kuuluu. Tämän tutkielman tarkoitus on täyttää tuo aukko. Tutkielma käsittelee verkkotoimittajien arvoja, heiltä vaadittuja ominaisuuksia, verkkotoimittajan päivittäistä työskentelyprosessia sekä toimittajan ja lukijan välistä suhdetta. Tutkielma on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tutkimuksen kohteena ovat Yle Urheilun verkkotoimittajat.

Tutkimuksessa havaittiin, että verkkotoimittajien on tuotettava aiempaa enemmän sisältöä aiempaa nopeammin. Nopeutta vaaditaan niin uutisaiheiden tunnistamisessa kuin juttujen kirjoittamisessa. Monen verkkotoimittajan työtä ohjaavan valinnan takana on klikkikulttuuri, jonka tiimoilta pyritään haalimaan teksteille mahdollisimman paljon sivulatauksia. Klikkikulttuurin mahdollistaja on puolestaan kehittynyt tilastointi, jonka avulla lukijoiden käyttäytymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Tutkimuksessa tehtiin lisäksi sellainen löydös, että sosiaalisen median palvelu Twitter on verkkotoimittajan työssä selvästi tärkein väline juttuaiheiden etsimiseen. Twitteriin on myös siirtynyt suuri osa toimittajan ja lukijan välisestä vuoropuhelusta. Twitterin poikkeuksellisen suuri merkitys verkkotoimittajan työssä erosi jokseenkin alan aiemman tutkimuksen käsityksistä.

Näin laaja-alaista tutkimusta verkkotoimittajan työstä ei ole tietääkseni aiemmin tehty. Siitä huolimatta tämän tutkielman löydökset nivoutuvat alan aiempaan tutkimukseen, jossa on käsitelty yksittäisiä verkkotoimittajan työn osa-alueita. Tämän tutkielman tuloksilla voi olla merkittävää hyötyä etenkin journalismin opetukselle yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja opistoissa, sillä tutkielman tulosten avulla verkkojournalismia koskevan opetuksen sisältö voidaan päivittää ajan tasalle.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.