Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | MSc program in Corporate Communication | 2016
Tutkielman numero: 14353
Verkkotoimittajan työ: arvot, vaaditut ominaisuudet ja journalistinen työprosessi - case Yle Urheilu
Tekijä: Perttilä, Jaakko
Otsikko: Verkkotoimittajan työ: arvot, vaaditut ominaisuudet ja journalistinen työprosessi - case Yle Urheilu
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: MSc program in Corporate Communication
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; media; media; journalismi; journalism; internet; internet; sosiaalinen media; social media; työ; work; ammatit; professions
Sivumäärä: 79
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14353.pdf pdf  koko: 690 KB (706251)
Avainsanat: klikkikulttuuri; verkkojournalismi; Twitter
Tiivistelmä:
Verkkojournalismin osa-alueita on jonkin verran tutkittu ja vertailtu esimerkiksi lehtijournalismiin. Tieteellisessä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tuotettu laajaa kuvausta siitä, mitä kaikkea verkkotoimittajan työhön kuuluu. Tämän tutkielman tarkoitus on täyttää tuo aukko. Tutkielma käsittelee verkkotoimittajien arvoja, heiltä vaadittuja ominaisuuksia, verkkotoimittajan päivittäistä työskentelyprosessia sekä toimittajan ja lukijan välistä suhdetta. Tutkielma on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, jossa tutkimuksen kohteena ovat Yle Urheilun verkkotoimittajat.

Tutkimuksessa havaittiin, että verkkotoimittajien on tuotettava aiempaa enemmän sisältöä aiempaa nopeammin. Nopeutta vaaditaan niin uutisaiheiden tunnistamisessa kuin juttujen kirjoittamisessa. Monen verkkotoimittajan työtä ohjaavan valinnan takana on klikkikulttuuri, jonka tiimoilta pyritään haalimaan teksteille mahdollisimman paljon sivulatauksia. Klikkikulttuurin mahdollistaja on puolestaan kehittynyt tilastointi, jonka avulla lukijoiden käyttäytymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Tutkimuksessa tehtiin lisäksi sellainen löydös, että sosiaalisen median palvelu Twitter on verkkotoimittajan työssä selvästi tärkein väline juttuaiheiden etsimiseen. Twitteriin on myös siirtynyt suuri osa toimittajan ja lukijan välisestä vuoropuhelusta. Twitterin poikkeuksellisen suuri merkitys verkkotoimittajan työssä erosi jokseenkin alan aiemman tutkimuksen käsityksistä.

Näin laaja-alaista tutkimusta verkkotoimittajan työstä ei ole tietääkseni aiemmin tehty. Siitä huolimatta tämän tutkielman löydökset nivoutuvat alan aiempaan tutkimukseen, jossa on käsitelty yksittäisiä verkkotoimittajan työn osa-alueita. Tämän tutkielman tuloksilla voi olla merkittävää hyötyä etenkin journalismin opetukselle yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja opistoissa, sillä tutkielman tulosten avulla verkkojournalismia koskevan opetuksen sisältö voidaan päivittää ajan tasalle.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.