School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2016
Thesis number: 14377
Myyttien vaikutus vinyylilevyjen kulutustrendiin digiaikakautena
Author: Määttänen, Santeri
Title: Myyttien vaikutus vinyylilevyjen kulutustrendiin digiaikakautena
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; kulttuurijohtaminen; arts management; musiikki; music; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; identiteetti; identity; kulttuuri; culture; käyttäytyminen; behaviour; psykologia; psychology; trendit; economic trends
Pages: 83
Full text:
» hse_ethesis_14377.pdf pdf  size:2 MB (1934268)
Key terms: Aalto University; Aalto-yliopisto; consumer behaviour; kuluttajakäyttäytyminen; consumer culture theory; musiikki; vinyylit; myytit; myths; identiteetti; indie; digitalisaatio
Abstract:
Tiivistelmä

Tutkielman tausta ja tavoitteet

Tutkimukseni pääkontribuutiona on ymmärtää, miksi ihmiset kuuntelevat musiikin digitaalisen murroksen aikana yhä enemmän vanhoja vinyylilevyjä. Musiikinkuuntelutottumukset ovat digitalisoituneet vahvasti, mutta samalla vanhojen vinyylilevyjen myynnit ovat nousseet, ja valtavirran vastaisesta kuuntelusta on tullut trendikäs ilmiö.

Tutkielman toteutustapa

Tutkin kulttuurisen kuluttajateorian kautta vinyylinkulutukseen vaikuttavia myyttejä, koska ne tarjoavat usein ihmisille perusteluja epärationaaliseen kulutukseen. Tämä johtaa syvälliseen ymmärtämiseen vinyylinkuuntelijoiden kulutusmotiiveista ja kulutustottumuksista. Analysoin projektiivisten tekniikoiden ja narratiivianalyysin kautta haastattelujani pääkaupunkiseudun vinyylinkuluttajista.

Tutkimuksen päätulokset

Tunnistin tutkimuksessani vinyylinkulutukseen vaikuttavat viisi tärkeintä myyttiä. Ne selittävät samalla vinyylinkuluttajien tapaa tulkita maailmaa ja rakentaa vinyylinkulutuksen kautta omaa identiteettiään. Vinyylinkulutukseen liittyvät tunnistamani myytit ovat: (i) Vinyylinkuluttaja on kiinnostavampi urbaani ihminen ja parempi musiikinkuuntelija, (ii) vinyylinkuluttajat kokevat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, (iii) musiikinkuuntelukokemus on parempi vinyyliltä ja musiikin laatu on miellyttävämpi, (iiii) vinyylinkulutusta ohjaa romanttinen myytti, jonka ilmenemismuotoja ovat autenttisuus ja artistien tukeminen sekä (iiiii) Vinyylinkuluttajat ovat tunnepohjaisia kuluttajia, jotka kuluttavat myös muita "indie"-tuotteita. Vinyylinkulutusta ajavat tekijät ovat (i) itsensä ja muiden ymmärtäminen identiteettiä rakentavalla tavalla, (ii) tarve autenttiseen vinyylinkuuntelukokemukseen, (iii) yhteenkuuluvuus ja vinyyliyhteisössä pysyminen sekä (iiii) erikoisuuden tavoittelu, keräily ja trendikkyys.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.