Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2016
Tutkielman numero: 14377
Myyttien vaikutus vinyylilevyjen kulutustrendiin digiaikakautena
Tekijä: Määttänen, Santeri
Otsikko: Myyttien vaikutus vinyylilevyjen kulutustrendiin digiaikakautena
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; kulttuurijohtaminen; arts management; musiikki; music; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; identiteetti; identity; kulttuuri; culture; käyttäytyminen; behaviour; psykologia; psychology; trendit; economic trends
Sivumäärä: 83
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14377.pdf pdf  koko: 2 MB (1934268)
Avainsanat: Aalto University; Aalto-yliopisto; consumer behaviour; kuluttajakäyttäytyminen; consumer culture theory; musiikki; vinyylit; myytit; myths; identiteetti; indie; digitalisaatio
Tiivistelmä:
Tiivistelmä

Tutkielman tausta ja tavoitteet

Tutkimukseni pääkontribuutiona on ymmärtää, miksi ihmiset kuuntelevat musiikin digitaalisen murroksen aikana yhä enemmän vanhoja vinyylilevyjä. Musiikinkuuntelutottumukset ovat digitalisoituneet vahvasti, mutta samalla vanhojen vinyylilevyjen myynnit ovat nousseet, ja valtavirran vastaisesta kuuntelusta on tullut trendikäs ilmiö.

Tutkielman toteutustapa

Tutkin kulttuurisen kuluttajateorian kautta vinyylinkulutukseen vaikuttavia myyttejä, koska ne tarjoavat usein ihmisille perusteluja epärationaaliseen kulutukseen. Tämä johtaa syvälliseen ymmärtämiseen vinyylinkuuntelijoiden kulutusmotiiveista ja kulutustottumuksista. Analysoin projektiivisten tekniikoiden ja narratiivianalyysin kautta haastattelujani pääkaupunkiseudun vinyylinkuluttajista.

Tutkimuksen päätulokset

Tunnistin tutkimuksessani vinyylinkulutukseen vaikuttavat viisi tärkeintä myyttiä. Ne selittävät samalla vinyylinkuluttajien tapaa tulkita maailmaa ja rakentaa vinyylinkulutuksen kautta omaa identiteettiään. Vinyylinkulutukseen liittyvät tunnistamani myytit ovat: (i) Vinyylinkuluttaja on kiinnostavampi urbaani ihminen ja parempi musiikinkuuntelija, (ii) vinyylinkuluttajat kokevat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, (iii) musiikinkuuntelukokemus on parempi vinyyliltä ja musiikin laatu on miellyttävämpi, (iiii) vinyylinkulutusta ohjaa romanttinen myytti, jonka ilmenemismuotoja ovat autenttisuus ja artistien tukeminen sekä (iiiii) Vinyylinkuluttajat ovat tunnepohjaisia kuluttajia, jotka kuluttavat myös muita "indie"-tuotteita. Vinyylinkulutusta ajavat tekijät ovat (i) itsensä ja muiden ymmärtäminen identiteettiä rakentavalla tavalla, (ii) tarve autenttiseen vinyylinkuuntelukokemukseen, (iii) yhteenkuuluvuus ja vinyyliyhteisössä pysyminen sekä (iiii) erikoisuuden tavoittelu, keräily ja trendikkyys.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.