School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Finance | 2010
Thesis number: 14463
Drivers of individual investors' mutual fund flow
Author: Mustonen, Olli
Title: Drivers of individual investors' mutual fund flow
Year: 2010  Language: eng
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Finance
Index terms: rahoitus; financing; sijoittajat; investors; sijoitukset; investments; strategia; strategy; sijoitusrahastot; investment funds; behavioral finance; behavioral finance
Pages: 89
Key terms: behavioral finance; individual investor; trading motivation
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sijoittajien osto- ja myyntikäyttäytymistä sijoitusrahastoissa. Yritän löytää tekijät, jotka vaikuttavat sijoittajan myyntipäätökseen tai vastaavasti pitopäätökseen osakerahastoissa. Tämän lisäksi tutkin osakerahastoihin ensimmäistä kertaa sijoittavia sijoittajia euromääräisellä kuukausirahavirralla ja uusien sijoittajien määrällä kuukaudessa.

TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineistona käytän tietoa suomalaisen vähittäispankin rahastoyhtiöstä. Aineisto koostuu nykyisistä rahasto-omistuksista sekä myydyistä rahastoista vuosina 1987-2010. Aineiston lisäksi sain rahastojen vertailuindeksit ja päiväkohtaiset rahastojen päätösarvot kyseisestä rahastoyhtiöstä. Menetelmissä seuraan edellistä tutkimusta, jossa logistisella regressiolla tutkitaan päätöstä myydä tai pitää rahasto monilla itsenäisillä muuttujilla. Ensimmäistä kertaa osakerahastoihin sijoittavia tutkitaan OLS regressiolla jossa riippuva muuttuja on kuukausittainen euromääräinen rahavirta ja uusien sijoittajien määrä kuukaudessa.

TULOKSET Tulosten perusteella yksityissijoittajien ja yhteisösijoittajien päätöksiin vaikuttaa enemmän viimeaikainen hintakehitys kuin pitkäaikainen kurssikehitys. Molempien sijoittajaluokkien todennäköisyys myydä rahasto kasvaa, kun rahasto on noussut edellisinä päivinä. Vastaavasti kun rahastolla on negatiivisia tuottoja edellisiltä päiviltä, todennäköisyys myydä pienenee ja salkussa pitämisen todennäköisyys kasvaa. Dispositioefektiä ei löytynyt samassa merkittävyydessä kuin osakemarkkinatutkimuksissa. Ensikertaa sijoittavien rahavirta lisääntyy, kun historiallinen tuotto on korkeampi, mutta viimeaikainen positiivinen arvonkehitys vähentää rahavirtaa. Yhtenä selityksenä voi olla sijoittajien usko kurssien laskun seurauksena tapahtuvaan nousuun (paluu keskiarvoon).
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.