Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Rahoitus | 2010
Tutkielman numero: 14463
Drivers of individual investors' mutual fund flow
Tekijä: Mustonen, Olli
Otsikko: Drivers of individual investors' mutual fund flow
Vuosi: 2010  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Rahoitus
Asiasanat: rahoitus; financing; sijoittajat; investors; sijoitukset; investments; strategia; strategy; sijoitusrahastot; investment funds; behavioral finance; behavioral finance
Sivumäärä: 89
Avainsanat: behavioral finance; individual investor; trading motivation
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sijoittajien osto- ja myyntikäyttäytymistä sijoitusrahastoissa. Yritän löytää tekijät, jotka vaikuttavat sijoittajan myyntipäätökseen tai vastaavasti pitopäätökseen osakerahastoissa. Tämän lisäksi tutkin osakerahastoihin ensimmäistä kertaa sijoittavia sijoittajia euromääräisellä kuukausirahavirralla ja uusien sijoittajien määrällä kuukaudessa.

TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineistona käytän tietoa suomalaisen vähittäispankin rahastoyhtiöstä. Aineisto koostuu nykyisistä rahasto-omistuksista sekä myydyistä rahastoista vuosina 1987-2010. Aineiston lisäksi sain rahastojen vertailuindeksit ja päiväkohtaiset rahastojen päätösarvot kyseisestä rahastoyhtiöstä. Menetelmissä seuraan edellistä tutkimusta, jossa logistisella regressiolla tutkitaan päätöstä myydä tai pitää rahasto monilla itsenäisillä muuttujilla. Ensimmäistä kertaa osakerahastoihin sijoittavia tutkitaan OLS regressiolla jossa riippuva muuttuja on kuukausittainen euromääräinen rahavirta ja uusien sijoittajien määrä kuukaudessa.

TULOKSET Tulosten perusteella yksityissijoittajien ja yhteisösijoittajien päätöksiin vaikuttaa enemmän viimeaikainen hintakehitys kuin pitkäaikainen kurssikehitys. Molempien sijoittajaluokkien todennäköisyys myydä rahasto kasvaa, kun rahasto on noussut edellisinä päivinä. Vastaavasti kun rahastolla on negatiivisia tuottoja edellisiltä päiviltä, todennäköisyys myydä pienenee ja salkussa pitämisen todennäköisyys kasvaa. Dispositioefektiä ei löytynyt samassa merkittävyydessä kuin osakemarkkinatutkimuksissa. Ensikertaa sijoittavien rahavirta lisääntyy, kun historiallinen tuotto on korkeampi, mutta viimeaikainen positiivinen arvonkehitys vähentää rahavirtaa. Yhtenä selityksenä voi olla sijoittajien usko kurssien laskun seurauksena tapahtuvaan nousuun (paluu keskiarvoon).
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.