School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2013
Thesis number: 14492
Acquisition process: The banker's perspective
Author: Daoud, Ben
Title: Acquisition process: The banker's perspective
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; yrityskaupat; corporate acquisitions; yritysjärjestelyt; company restructuring; pankit; banks
Pages: 101
Key terms: yritysosto; pankki; pankin näkökulma; yrityskauppa; yritysjärjestely; teemahaastattelu; temaattinen analyysi; puolistrukturoitu haastattelu; laadullinen tutkimus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkimuksessa käsittelen yritysostoja suomalaisten pankkiirien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä niistä asioista, jotka ovat tärkeitä pankille määrittäessä yritysoston rahoittamisen järkevyyttä pankin näkökulmasta. Tutkimuskysymys selvittää niitä kriteereitä, joita pankki pitää tärkeänä yritysostojen menestystä arvioidessaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja syventää tietämystä pankin prosesseista rahoittaessaan yritysostoja sekä keskittyä yritysostojen arviointiin pankin näkökulmasta.

Tutkimusmenetelmät

Pankin ydinosaamista ovat erilaiset lainat ja tässä tutkimuksessa on haastateltu pankin asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet yritysostojen rahoittamiseen. Yritysostot ovat hyvin laaja kokonaisuus ja tästä syystä tutkimuskysymystä on lähestytty kahden erillisen teeman kautta. Ensimmäinen teema on pankin prosessi ja toinen teema on yritysoston sopimukset. Tässä tutkimuksessa on syvennytty pankin prosessiin ja otettu yritysostojen sopimukset tätä teemaa kattavaksi teemaksi johtuen siitä, ettei haastateltavat olleet yritysostojen lakiasioiden asiantuntijoita. Tiedonhankinnan tapana on tässä laadullisessa tutkimuksessa käytetty teemahaastattelua.

Keskeiset tutkimustulokset

Pankki pitää tärkeänä selkeyttä, aikaisuutta, kattavien laskelmien tuottamista, logiikkaa yritysoston taustalla, kiireettömyyttä, avainhenkilöstön sitouttamista, avainasiakkaiden ja avaintuottajien sopimuksellista kiinnittämistä, riidattomuutta, ylimääräistä riskittömyyttä, hyvää dokumentointia, hyviä takuita, ja veroetujen hyödyntämistä, sekä tulevien mahdollisten ongelmien kartoittamista ja sopimuksilla suojautumista niiltä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.