Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 14492
Acquisition process: The banker's perspective
Tekijä: Daoud, Ben
Otsikko: Acquisition process: The banker's perspective
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; yrityskaupat; corporate acquisitions; yritysjärjestelyt; company restructuring; pankit; banks
Sivumäärä: 101
Avainsanat: yritysosto; pankki; pankin näkökulma; yrityskauppa; yritysjärjestely; teemahaastattelu; temaattinen analyysi; puolistrukturoitu haastattelu; laadullinen tutkimus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkimuksessa käsittelen yritysostoja suomalaisten pankkiirien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä niistä asioista, jotka ovat tärkeitä pankille määrittäessä yritysoston rahoittamisen järkevyyttä pankin näkökulmasta. Tutkimuskysymys selvittää niitä kriteereitä, joita pankki pitää tärkeänä yritysostojen menestystä arvioidessaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja syventää tietämystä pankin prosesseista rahoittaessaan yritysostoja sekä keskittyä yritysostojen arviointiin pankin näkökulmasta.

Tutkimusmenetelmät

Pankin ydinosaamista ovat erilaiset lainat ja tässä tutkimuksessa on haastateltu pankin asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet yritysostojen rahoittamiseen. Yritysostot ovat hyvin laaja kokonaisuus ja tästä syystä tutkimuskysymystä on lähestytty kahden erillisen teeman kautta. Ensimmäinen teema on pankin prosessi ja toinen teema on yritysoston sopimukset. Tässä tutkimuksessa on syvennytty pankin prosessiin ja otettu yritysostojen sopimukset tätä teemaa kattavaksi teemaksi johtuen siitä, ettei haastateltavat olleet yritysostojen lakiasioiden asiantuntijoita. Tiedonhankinnan tapana on tässä laadullisessa tutkimuksessa käytetty teemahaastattelua.

Keskeiset tutkimustulokset

Pankki pitää tärkeänä selkeyttä, aikaisuutta, kattavien laskelmien tuottamista, logiikkaa yritysoston taustalla, kiireettömyyttä, avainhenkilöstön sitouttamista, avainasiakkaiden ja avaintuottajien sopimuksellista kiinnittämistä, riidattomuutta, ylimääräistä riskittömyyttä, hyvää dokumentointia, hyviä takuita, ja veroetujen hyödyntämistä, sekä tulevien mahdollisten ongelmien kartoittamista ja sopimuksilla suojautumista niiltä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.