School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 14508
Tuloskortti ja organisaatiorakenne
Author: Kujala, Kati
Title: Tuloskortti ja organisaatiorakenne
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tuloskortti; balanced scorecard; strategia; strategy; organisaatio; organization
Pages: 89
Key terms: tuloskortti; strategiakortti; organisaatiorakenne
Abstract:
Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan tuloskorttiteoriaan perustuvia strategiakortteja ja organisaatiorakenteita kahdessa, keskinäiseen yhtiömuotoon perustuvaan finanssitaloon kuuluvassa vakuutusyhtiössä. Tavoitteena on kuvailla ja selittää, miten tuloskortin näkökulmat ja mittarit vaikuttavat organisaatiorakenteeseen.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa keskitytään tarkastelemaan Kaplan & Nortonin tuloskorttiteoriaa ja pääosin 2000-luvun organisaatiokirjallisuutta. Empiirisen aineiston keräys on toteutettu haastattelu- ja kyselymenetelmän yhdistelmällä.

Tutkimustulos osoittaa, että tässä tutkimuksessa tarkastelujen tuloskorttien ominaisuuksien ja organisaatiorakenteen elementtien välillä ei ole välitöntä yhteyttä. Tuloskortin tehtävä on osoittaa yrityksen liiketoiminnalle määritetyt strategiset tavoitteet ja kuvastaa niiden saavuttamista. Organisaatiorakenteen tehtävä on tukea strategian toteuttamista. Tuloskortin ja organisaatiorakenteen toisiinsa välillisesti yhdistävä tekijä on yrityksen strategia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.