School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2014
Thesis number: 14637
Ekologisuuden merkitys urbaanin kuluttajan arjen käytännöissä: Videografia tutkimusmetodina
Author: Lindroos, Niklas
Title: Ekologisuuden merkitys urbaanin kuluttajan arjen käytännöissä: Videografia tutkimusmetodina
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; kuluttajat; consumers; ekologia; ecology; pakkaukset; packages; päivittäistavarat; consumer goods
Pages: 79
Full text:
» hse_ethesis_14637.pdf pdf  size:8 MB (8252689)
Key terms: Consumer Culture Theory; praktiikkateoria; myyntipakkaus; ekologisuus; etnografia; videografia
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksessa tarkastellaan työelämään hiljattain siirtyneiden urbaanien nuorten aikuisten arkea ja arjen rutiineita. Tutkimus pohjautuu Consumer Culture- sekä praktiikkateoriaan, joita tarkastellaan erityisesti ajankohtaisen teeman, kuluttamisen ekologisuuden sekä kuluttamiseen vahvasti liittyvän myyntipakkauksen avulla. Tavoitteena oli ymmärtää ekologisuuden merkitystä kuluttajan arjen käytännöissä sekä myyntipakkauksen roolia kuluttajan muokkaamissa ja tuottamissa arjen spatiotemporaalisissa tiloissa. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: kirjallisesta raportista sekä videografiasta.

Tutkimusmetodi

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen tutkimusmenetelmänä videoitua etnografiaa, videografiaa. Tutkittava aineisto kerättiin seuraamalla nuorten, työelämään siirtyneiden aikuisten päivittäistavoiden kuluttamista sekä siihen liittyviä arjen rutiineita.

Tutkimuksen tulokset

Päivittäistavaroiden kuluttaminen on hyvin rutinoitunutta ja sillä on myös voimakas vaikutus muun arjen toimintojen rytmittämiseen ja identititeetin luomiseen. Vaikka ekologisuus on vahvasti läsnä tiedostavan kuluttajan arjessa, ovat sen vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen oletettua pienemmät ja päivittäistavaroita ostettiin ensisijaisesti itsekkäistä syistä, hakien ruoasta mahdollisimman autenttisia makunautintoja ja elämyksiä sekä helpotusta arkeen. Itse myyntipakkauksen eettisyys ei myöskään yleisesti korostunut valintakriteerinä. Yleisesti ottaen yritysten suurena ongelmana on eettisyyteen ja läpinäkyvyyteen viittavan viestinnän pirstaleisuus, joka taas vaikeuttaa olennaisen kuluttajedun kommunikointia kuluttajalle.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.