School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14729
Rahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera Oyj
Author: Sukula, Elina
Title: Rahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera Oyj
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; suhdanteet; taantuma; liiketalous; tunnusluvut; maksuhäiriöt; ennusteet
Pages: 73
Key terms: taloudellinen tunnusluku; ei-taloudellinen tunnusluku; maksuhäiriö; konkurssiennustaminen; Finnvera Oyj; logistinen regressio
Abstract:
Tämän maisterintutkinnon tutkielman tavoitteena on selvittää, pystytäänkö valtion erityisrahoituslaitoksen Finnvera Oyj:n vuonna 2009 tekemien lainojen konvertointien eli maksuvaikeuksien takia tehtyjen laina-aikojen pidennysten lopputuloksia ennustamaan taloudellisilla ja/tai ei-taloudellisilla tekijöillä. Tämän lisäksi pyritään selvittämään, mitkä tunnusluvut erottelevat onnistuneet ja epäonnistuneet konvertoinnit parhaiten toisistaan.

Tutkielman otos koostuu 60 suomalaisesta pienestä ja keskisuuresta yrityksestä, jotka edustavat eri toimialoja kattaen maantieteellisesti koko Suomen. Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti oikaistu aineisto saatiin Finnverasta. Konvertointipäätöksen lopputulosta ennustava malli luotiin käyttäen tutkimusmenetelmänä logistista regressiota. Selitettävä muuttuja määriteltiin rahoittajan näkökulmasta käyttäen kriteerinä yrityksen vuoden 2011 riskiluokkaa sekä liiketaloudellisesta näkökulmasta perustaen määrittely tilikauden 2011 tulokseen.

Tämän tutkielman tulokset osoittavat onnistumisten ja epäonnistumisten populaatioiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja vain muutaman taloudellisen tunnusluvun kohdalla. Kummassakin selittävän muuttujan jaottelussa kannattavuuden tunnusluvuista kokonaispääoman tuottoaste ja käyttöpääoma per taseen loppusumma -tunnusluku osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Riskiluokan mukaisessa jaottelussa lisäksi velkaisuutta kuvaava pitkäaikainen vieras pääoma per taseen loppusumma -tunnusluku ja tilikauden tulokseen pohjautuvassa jaottelussa myyntisaamisten kierto osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Kummankin selitettävän muuttujan jaottelutavan mukaiseen lopulliseen malliin valikoitui ainoana tunnuslukuna kokonaispääoman tuottoaste. Riskiluokkaan perustuvan mallin erottelutarkkuudeksi saatiin 73,3 prosenttia ja tilikauden tuloksen pohjautuvan mallin tarkkuudeksi 70 prosenttia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.