Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14729
Rahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera Oyj
Tekijä: Sukula, Elina
Otsikko: Rahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera Oyj
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; suhdanteet; taantuma; liiketalous; tunnusluvut; maksuhäiriöt; ennusteet
Sivumäärä: 73
Avainsanat: taloudellinen tunnusluku; ei-taloudellinen tunnusluku; maksuhäiriö; konkurssiennustaminen; Finnvera Oyj; logistinen regressio
Tiivistelmä:
Tämän maisterintutkinnon tutkielman tavoitteena on selvittää, pystytäänkö valtion erityisrahoituslaitoksen Finnvera Oyj:n vuonna 2009 tekemien lainojen konvertointien eli maksuvaikeuksien takia tehtyjen laina-aikojen pidennysten lopputuloksia ennustamaan taloudellisilla ja/tai ei-taloudellisilla tekijöillä. Tämän lisäksi pyritään selvittämään, mitkä tunnusluvut erottelevat onnistuneet ja epäonnistuneet konvertoinnit parhaiten toisistaan.

Tutkielman otos koostuu 60 suomalaisesta pienestä ja keskisuuresta yrityksestä, jotka edustavat eri toimialoja kattaen maantieteellisesti koko Suomen. Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti oikaistu aineisto saatiin Finnverasta. Konvertointipäätöksen lopputulosta ennustava malli luotiin käyttäen tutkimusmenetelmänä logistista regressiota. Selitettävä muuttuja määriteltiin rahoittajan näkökulmasta käyttäen kriteerinä yrityksen vuoden 2011 riskiluokkaa sekä liiketaloudellisesta näkökulmasta perustaen määrittely tilikauden 2011 tulokseen.

Tämän tutkielman tulokset osoittavat onnistumisten ja epäonnistumisten populaatioiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja vain muutaman taloudellisen tunnusluvun kohdalla. Kummassakin selittävän muuttujan jaottelussa kannattavuuden tunnusluvuista kokonaispääoman tuottoaste ja käyttöpääoma per taseen loppusumma -tunnusluku osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Riskiluokan mukaisessa jaottelussa lisäksi velkaisuutta kuvaava pitkäaikainen vieras pääoma per taseen loppusumma -tunnusluku ja tilikauden tulokseen pohjautuvassa jaottelussa myyntisaamisten kierto osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Kummankin selitettävän muuttujan jaottelutavan mukaiseen lopulliseen malliin valikoitui ainoana tunnuslukuna kokonaispääoman tuottoaste. Riskiluokkaan perustuvan mallin erottelutarkkuudeksi saatiin 73,3 prosenttia ja tilikauden tuloksen pohjautuvan mallin tarkkuudeksi 70 prosenttia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.