School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14732
Tilintarkastajien havaintoerot Tekes-projektien tilintarkastusraporteissa
Author: Roti, Lauri
Title: Tilintarkastajien havaintoerot Tekes-projektien tilintarkastusraporteissa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; tilintarkastus; projektit; agentit
Pages: 98
Full text:
» hse_ethesis_14732.pdf pdf  size:2 MB (1856965)
Key terms: agenttiteoria; ISRS 4400; hyvä tilintarkastustapa; olennaisuuden käsite; tilintarkastus; Tekes
Abstract:
Tämä tutkimus tarkastelee Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittamien projektien tilintarkastusraportteja. Tutkimus vertailee projektikohtaisesti rahoituksen saajan tilaamien tilintarkastusraporttien eroavaisuuksia Tekesin jälkitarkastukseen päätyneiden projektien tilintarkastusraportteihin.

Aineistona tutkimus käyttää vuosien 2011-2015 aikana Tekes-tarkastettuja projekteja, joista on saatavilla liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 mukaiset tilintarkastusraportit sekä rahoituksen saajan toimittamina, että Tekesin jälkitarkastuksien osalta. Yhteensä tutkimuksen kohteena on 296 loppuraportin yhteydessä toimitettua tilintarkastajan lausuntoa, sekä 296 näitä vastaavaa jälkitarkastuksen lausuntoa. Tutkimus suoritettiin luokittelemalla aineisto yleisempiin tilintarkastajan havaintoihin, tarkastelemalla raporttien eroavaisuuksia ja käymällä läpi TILA:n ja TIVA:n ratkaisuja liittyen kanteluihin, jotka liittyvät välittömästi tai välillisesti ISRS 4400 liitännäispalvelustandardiin sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesiin.

Tutkimuksen havaintona on, että Tekesille toimitetaan toisinaan puutteellisia ja harhaanjohtavia tarkastusraportteja. Jälkitarkastuksissa on nostettu esille sellaisia havaintoja, jotka viittaavat siihen, että rahoituksen saaja on toiminut vastoin Tekesin rahoituksen yleisiä ehtoja ja rahoituksen saajan valitsema tilintarkastaja ei ole havainnut tai raportoinut näitä puutteita. Tilintarkastajien raportointien eroavaisuuksia voidaan tämän tutkimuksen perusteella selittää ensisijaisesti tilintarkastuspohjien puutteilla, otantakokojen eroavaisuudella, hyvän tilintarkastustavan käsitteen eroavaisuudella, olennaisuuden määrittelyn näkemyseroilla ja agenttiteorian mukaisilla intressiristiriidoilla.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.