Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14732
Tilintarkastajien havaintoerot Tekes-projektien tilintarkastusraporteissa
Tekijä: Roti, Lauri
Otsikko: Tilintarkastajien havaintoerot Tekes-projektien tilintarkastusraporteissa
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; tilintarkastus; projektit; agentit
Sivumäärä: 98
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14732.pdf pdf  koko: 2 MB (1856965)
Avainsanat: agenttiteoria; ISRS 4400; hyvä tilintarkastustapa; olennaisuuden käsite; tilintarkastus; Tekes
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus tarkastelee Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittamien projektien tilintarkastusraportteja. Tutkimus vertailee projektikohtaisesti rahoituksen saajan tilaamien tilintarkastusraporttien eroavaisuuksia Tekesin jälkitarkastukseen päätyneiden projektien tilintarkastusraportteihin.

Aineistona tutkimus käyttää vuosien 2011-2015 aikana Tekes-tarkastettuja projekteja, joista on saatavilla liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 mukaiset tilintarkastusraportit sekä rahoituksen saajan toimittamina, että Tekesin jälkitarkastuksien osalta. Yhteensä tutkimuksen kohteena on 296 loppuraportin yhteydessä toimitettua tilintarkastajan lausuntoa, sekä 296 näitä vastaavaa jälkitarkastuksen lausuntoa. Tutkimus suoritettiin luokittelemalla aineisto yleisempiin tilintarkastajan havaintoihin, tarkastelemalla raporttien eroavaisuuksia ja käymällä läpi TILA:n ja TIVA:n ratkaisuja liittyen kanteluihin, jotka liittyvät välittömästi tai välillisesti ISRS 4400 liitännäispalvelustandardiin sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesiin.

Tutkimuksen havaintona on, että Tekesille toimitetaan toisinaan puutteellisia ja harhaanjohtavia tarkastusraportteja. Jälkitarkastuksissa on nostettu esille sellaisia havaintoja, jotka viittaavat siihen, että rahoituksen saaja on toiminut vastoin Tekesin rahoituksen yleisiä ehtoja ja rahoituksen saajan valitsema tilintarkastaja ei ole havainnut tai raportoinut näitä puutteita. Tilintarkastajien raportointien eroavaisuuksia voidaan tämän tutkimuksen perusteella selittää ensisijaisesti tilintarkastuspohjien puutteilla, otantakokojen eroavaisuudella, hyvän tilintarkastustavan käsitteen eroavaisuudella, olennaisuuden määrittelyn näkemyseroilla ja agenttiteorian mukaisilla intressiristiriidoilla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.