Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12669
Länsimaisten johdon ohjausjärjestelmien käyttö ja käytettävyys itäeurooppalaisessa kulttuurikontekstissa - Pohjoismaisen case-yrityksen opit Venäjän liiketoimintojen johtamiseen
Tekijä: Kajanto, Eero
Otsikko: Länsimaisten johdon ohjausjärjestelmien käyttö ja käytettävyys itäeurooppalaisessa kulttuurikontekstissa - Pohjoismaisen case-yrityksen opit Venäjän liiketoimintojen johtamiseen
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; liiketalous; business economics; johtaminen; management; ohjausjärjestelmät; control systems; käytettävyys; usability; Pohjoismaat; Scandinavia; Venäjä; Russia; yhteiskunta; society
Sivumäärä: 77
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12669.pdf pdf  koko: 645 KB (659925)
Avainsanat: ohjausjärjestelmät; institutionaalinen teoria; uusi lähentymisteoria; crossvergence; kulttuuri; kulttuuridimensiot
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Johdon ohjausjärjestelmiä ja johtamistapoja pidetään pitkälti anglosaksisina keksintöinä, jonka takia akateemisessa väittelyssä on noussut kritiikki niiden yleispätevyydestä kaikenlaisissa kulttuureissa. Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia kritiikin paikkansapitävyyttä itäeurooppalaisessa kulttuurissa ja vastata kysymyksiin; miksi ohjausjärjestelmiä siirretään niiden kehittymismaista poikkeaviin ympäristöihin, miksi toimintatavat eivät välttämättä soveltuisi vieraisiin ympäristöihin, mitä ongelmia länsimaiset toimintatavat ovat aiheuttaneet ja miten ongelmia on pyritty yrityksissä ratkaisemaan.

LÄHDEAINEISTO Tutkimus on tehty pohjoismaisessa yrityksessä, joka on suuntautunut Venäjän markkinoille. Tutkielma on toteutettu haastattelututkimuksena Vahinkovakuutusyhtiö If:ssä, joka soveltuu vastaamaan hyvin tutkimuskysymyksiin. If omistaa Venäjällä itse perustetun sekä ostetun yrityksen, joihin on pyritty siirtämään länsimaiset ja pohjoismaiset johtamiskäytännöt sekä johdon ohjausjärjestelmät.

TULOKSET Haastatteluiden perusteella kritiikki länsimaisten ohjausjärjestelmien soveltuvuudesta niille vieraisiin kulttuureihin on perusteltua. Venäjä eroaa huomattavan paljon suomalaisesta ja anglosaksisesta kulttuurista ja kulttuurierot ovat pääsyynä tutkimusyrityksen vaikeuksiin sen Venäjän toiminnoissa. Tutkimuksen tuloksena venäläisen tai itäeurooppalaisen kulttuurin eroavaisuudet ovat odotettua suurempia Venäjälle pyrkiville yrityksille, jonka perusteella ehdotan, että suomalaisyritysten tulisi paremmin ottaa erot huomioon jo laajentumisen suunnitteluvaiheessa.

Länsimaisten johdon ohjausjärjestelmien oppiminen oli tutkittavassa yrityksessä hidasta, mutta tärkeimmät muutokset venäläisen johdon keskuudessa kyettiin viemään läpi. Pohjoismaisen yrityksen oli mukauduttava osaan paikallisen kulttuurin tavoista ja järjestelmistä, jotka toimivat kohdemaassa länsimaisia tapoja paremmin. Länsimaisten yritysten kannattaakin miettiä, mitkä toimintatavat implementoidaan itäeurooppalaisiin yrityksiin ja mitkä paikallisista järjestelmistä ja toimintatavoista kannattaa säilyttää ennallaan.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.