Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Tietojärjestelmätiede | 2012
Tutkielman numero: 12870
SME building a platform ecosystem Case There Corporation
Tekijä: Simula, Jussi
Otsikko: SME building a platform ecosystem Case There Corporation
Vuosi: 2012  Kieli: eng
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Tietojärjestelmätiede
Asiasanat: tietojärjestelmät; information systems; liike-elämä; business life
Sivumäärä: 104
Avainsanat: Yritysekosysteemi, teknologia-alusta, älymittarointi, energiansäästö
Tiivistelmä:
Tutkimus perehtyy PK-yritykseen, joka on luomassa liiketoimintaekosysteemiä. Case yritys nimi on There Corporation, joka on vuonna 2009 perustettu teknologia yritys. Yrityksen tavoitteena on tarjota energiansäästöratkaisuja kuluttajille kodinohjausyksikkönsä avulla. Tämä tutkimus perehtyy, miten liiketoimintaekosysteemin luominen eroaa, kun kehittäjänä ei ole suuri monikansallinen yhtiö, vaan 27-työntekijän start-up. Tutkimus kuvaa, kuinka yrityksen strategia on muuttunut puhtaasta ekosysteemistrategiasta energiansäästökeskeiseksi. Tutkimus käyttää aikaisempaa kirjallisuutta platform-liiketoiminnasta ja yritysekosysteemin luomisesta tärkeiden valintojen tunnistamiseksi. Aihepiiri on valittu vastaamaan haasteisiin, joita yritys on kohdannut. Teoriaosio on järjestelty sen mukaan, mitä ekosysteemin elinkaaren vaihetta kukin osio käsittelee. Tätä tarkoitusta varten tutkimus käyttää Mooren mallia, joka jakaa elinkaaren neljään osaan: suunnittelu ennen myynnin aloittamista, kasvu myynnin alkamisen jälkeen, ekosysteemin hallinnointi ja lopulta uusiutuminen tai markkinoilta poistuminen. Tutkimus keskittyy suunnittelu- ja kasvuvaiheisiin, jotka ovat yritykselle olennaisimmat, mutta myös muut vaiheet käsitellään lyhyesti. Teoriaa täydennetään Case-tutkimuksilla onnistuneista teknologia-alustoista ja yrityksen edustajan haastattelulla. Haastattelu kartoittaa koettuja haasteita yrityksen pienestä koosta ja rajallisista resusseista johtuen. Haasteet ja tehtävät päätökset muuttuvat paljon teknologian maturiteetin mukaan. Konsepti kohtaa lukuisia haasteita teknologiavalintoihin, teknologia-alustan avoimuuden ja liiketoimintamallin liittyen. PK-yrityksellä haasteita lisää resurssi- ja uskottavuuspula. Näistä syistä konseptin myyminen vaikeutuu ja kehittäminen, testaus ja tuen tarjoaminen kehittäjille on haastavampaa. Nämä haasteet jatkuvat vielä kaupallistumisen jälkeen ja kriittisen massan käyttäjiä saaminen korostuu. Vielä teknologia-alustan vakiinnuttuakin PK-yritykseltä puuttuu koordinointikeinoja, joita suuremmat yritysekosysteemin johtajat voivat käyttää. PK-yrityksen tuleekin harkita luopuvansa osittain sovelluskohtaisten teknologioidensa hallinnasta muille yrityksille.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.