Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät | 2013
Tutkielman numero: 13524
Predicting website audience demographics based on browsing history
Tekijä: Ivanova, Eleonora
Otsikko: Predicting website audience demographics based on browsing history
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Asiasanat: taloustieteet; economic science; media; media; internet; internet; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; tilastotiede; statistical science
Sivumäärä: 126
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13524.pdf pdf  koko: 6 MB (5608679)
Avainsanat: demographic prediction; demographic targeting; browsing behavior; clickstream analysis; web user profiling; web analytics; classification; logistic regression; web cookies
Tiivistelmä:
Objectives of the Study:

The objective of the study was to explore the possibility to predict demographics from browsing behavior of web users. To achieve this objective, the issue of predicting online audience demographics was addressed from three different perspectives. Firstly, the study addressed quality of input data for models and its impact on the accuracy of predictions. Then, it was analyzed how demographics of web users influences their online behavior and, finally, the focus laid on defining factors useful for predictions.

Academic background and methodology:

Scientific literature has a record of several previous attempts to predict online audience demographics. Also, some studies examine demographic differences in online behavior. However, the issue of quality of input data for predictive models is almost entirely ignored. Two theoretical frameworks for the study were formed on the basis of the literature review. Other research method used in this study is statistical analysis including t-tests, z-tests, ANOVA, linear regression and logistic regression models.

Findings and conclusions:

The study showed existence of several factors greatly deteriorating quality of input data for models predicting online audience demographics. This results in a decrease in accuracy of predictions in several ways such as smaller datasets, overestimation of the size of some demographic groups and incorrect models. Also, the study indicated that demographic groups show differences in online behavior including preferred website content, website visiting patterns over time and likelihood to click online ads. Thus, information on these aspects of online behavior can be used for predicting demographics of web users.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.