Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | MSc program in Management and International Business | 2016
Tutkielman numero: 14788
Tarinoita Vanhan kauppahallin käytäviltä - narratiivinen identiteettitutkimus
Tekijä: Korhonen, Heidi Elise
Otsikko: Tarinoita Vanhan kauppahallin käytäviltä - narratiivinen identiteettitutkimus
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: MSc program in Management and International Business
Asiasanat: johtaminen; organisaatio; identiteetti; tarina; vähittäiskauppa; toimitilat; kauppa
Sivumäärä: 76
Avainsanat: Identiteettityö, Organisaation identiteetti, Identiteetit organisaatiossa, Narratiivi, Narratiivitutkimus, Merkitykset, Kauppahalli
Tiivistelmä:
Tutkimuksen aiheena on organisaation identiteetti, identiteetit organisaatiossa ja identiteettityö. Tutkimuksen kohdeorganisaationa oli Helsingin Vanha kauppahalli. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla seitsemää Vanhan kauppahallin kauppiasta. Tutkimuksen tarkoituksena, haastatteluissa rakennettuja narratiiveja analysoimalla, oli oppia ymmärtämään, miten organisaation jäsenet, kauppiaat, määrittelevät Vanhan kauppahallin organisaationa ja toimintaympäristönä; miten kauppiaat määrittelevät kauppahallin kauppiaiden muodostamaa yhteisöä ja itseään osana yhteisöä; ja miten kauppiaat rakentavat identiteettityön avulla "hallilais-identiteettiään" osana Vanhaa kauppahallia.

Tutkimuksessa hahmottelin Vanhan kauppahallin identiteettiä kauppiaiden määrittelemien keskeisten, merkittävien ja jatkuvien määritelmien avulla (Albert ja Whetten, 1985). Kolme keskeistä kauppahallin identiteettiin liittyvää piirrettä, jotka vaikuttavat niihin perusasioihin, mitä kauppahalli on: Vanhan kauppahallin rakennus, yrittäjien muodostama yhteisö ja hallin torimaisuus. Vanhan kauppahallin merkittävien piirteiden yhteydessä hahmottui, minkälainen torimainen kaupankäynti on tänä päivänä ja miten se kilpailee muiden kauppojen kanssa. Mistä Vanhan kauppahallin tunnelma koostuu. Kauppahallin merkittäviksi piirteiksi esitän sijainnin, kauppojen persoonallisuuden ja palvelukokemuksen. Kauppahallin ominaisuuksista sellaiset, jotka kauppiaat näkivät olevan osa kauppahallin kehitystä sekä menneessä että tulevassa olivat kaupankäynnin sesonkiluonteisuus ja yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa.

Kauppiaiden sosiaalista identiteettiä olen määritellyt termin "hallilaisuus" avulla. "Hallilainen" määriteltiin ihmiseksi, joka haluaa olla osana "hallia" ja sen muodostamaa yhteisöä sekä toimia yhteisten tavoitteiden mukaan. "Hallilaisten" identiteetti kuvastaa kauppahallin sosiaalista identiteettiä. Kauppahallin sosiaalisen identiteetin käsittelyn yhteydessä olen määritellyt miksi kauppiaat ovat kauppahallissa eli mikä on heidän missionsa; keitä kauppiaat palvelevat eli keitä ovat heidän asiakkainaan; minkälaisia palveluita kauppiaat tarjoavat eli mitkä ovat heidän roolinsa kauppahallissa; miten kauppiaat nähdään kauppahallin hierarkiassa eli mikä on heidän statuksensa; ja lopulta keiden pitäisi tehdä avainpäätökset Vanhaan kauppahalliin liittyvissä kysymyksissä eli päätöksentekokysymykset.

Olen tutkimuksessa hahmotellut miten kauppiaat ovat rakentaneet näkemyksiään Vanhan kauppahallin tulevaisuudesta ja peloista ja uskosta sen nykyisen identiteetin säilyvyydestä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.