School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2008
Thesis number: 12004
Johtamisen gurukirjojen kriittinen tarkastelu: työntekijäkuva kahden johtamisen gurukirjan retoriikassa
Author: Keskinarkaus, Susanna-Sofia Sasha
Title: Johtamisen gurukirjojen kriittinen tarkastelu: työntekijäkuva kahden johtamisen gurukirjan retoriikassa
Year: 2008  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; kirjallisuus; literature; kirjat; books; asiantuntijat; specialists; työntekijät; workers
Pages: 105
Full text:
» hse_ethesis_12004.pdf pdf  size:508 KB (519743)
Key terms: johtamisen gurukirjat, johtamisgurut, työntekijäkuva, kriittinen näkökulma
Abstract:
Tarkastelen tässä tutkimuksessa kriittisesti kahta johtamisen gurukirjaa. Tavoitteena on tutkia, miten kirjoissa puhutaan työntekijöistä koskien erityisesti sitä, millaisena kirjat näyttäytyvät johtamisen gurututkimuksen valossa. Analysoitavina kirjoina ovat Gary Hamelin Johtamisen Tulevaisuus ja Minna Isoahon Rohkea Johtaja. Olen lukenut kirjat analyyttisesti nostaen esiin ne seikat, jotka antavat tietoa tutkimuskysymykseen liittyen eli kertovat jotain työntekijästä tai linkittyvät aiempaan johtamisen gurututkimukseen. Tutkimus paljastaa, että gurukirjojen kriittinen analysointi on perusteltua. Tuloksena on monipuolisempi kuva johtamisen gurukirjojen työntekijänäkemyksestä, kuin mitä kirjat artikuloivat.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.