Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2008
Tutkielman numero: 12004
Johtamisen gurukirjojen kriittinen tarkastelu: työntekijäkuva kahden johtamisen gurukirjan retoriikassa
Tekijä: Keskinarkaus, Susanna-Sofia Sasha
Otsikko: Johtamisen gurukirjojen kriittinen tarkastelu: työntekijäkuva kahden johtamisen gurukirjan retoriikassa
Vuosi: 2008  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; kirjallisuus; literature; kirjat; books; asiantuntijat; specialists; työntekijät; workers
Sivumäärä: 105
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12004.pdf pdf  koko: 508 KB (519743)
Avainsanat: johtamisen gurukirjat, johtamisgurut, työntekijäkuva, kriittinen näkökulma
Tiivistelmä:
Tarkastelen tässä tutkimuksessa kriittisesti kahta johtamisen gurukirjaa. Tavoitteena on tutkia, miten kirjoissa puhutaan työntekijöistä koskien erityisesti sitä, millaisena kirjat näyttäytyvät johtamisen gurututkimuksen valossa. Analysoitavina kirjoina ovat Gary Hamelin Johtamisen Tulevaisuus ja Minna Isoahon Rohkea Johtaja. Olen lukenut kirjat analyyttisesti nostaen esiin ne seikat, jotka antavat tietoa tutkimuskysymykseen liittyen eli kertovat jotain työntekijästä tai linkittyvät aiempaan johtamisen gurututkimukseen. Tutkimus paljastaa, että gurukirjojen kriittinen analysointi on perusteltua. Tuloksena on monipuolisempi kuva johtamisen gurukirjojen työntekijänäkemyksestä, kuin mitä kirjat artikuloivat.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.