Inside Into Aalto.fi
School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Business Technology | Information Systems Science | 2008
Thesis number: 12009
Operators value creation in business to business electronic invoicing
Author: Haussila, Timur
Title: Operators value creation in business to business electronic invoicing
Year: 2008  Language: eng
Department: Department of Business Technology
Academic subject: Information Systems Science
Index terms: tietojärjestelmät; information systems; taloushallinto; financial management; business-to-business; business-to-business; laskutus; invoicing; arvoketju; value chain
Pages: 92
Key terms: Sähköinen laskutus, arvonluominen, e-lasku, sähköisenlaskun välityspalvelut
Abstract:
Tavoitteet Gradun tavoitteena on tutkia kuinka Suomessa toimivat sähköisiä laskuja välittävät operaattorit luovat arvoa eri lähteistä, sekä selvittää miten operaattorien tarjoamat palvelut eroavat toisistaan. Työn tarkoituksena on muodostaa laaja-alainen näkemys case-yritysten arvon muodostumiseen vaikuttavista osista. Operaattorien toimintaa sähköisessä laskutuksessa ei juuri ole tutkittu. Syy tähän voi olla se, että murros sähköisessä laskutuksia on vasta lähtenyt käyntiin. Olemassa oleva tutkimus on keskittynyt sähköisenlaskun hyötyihin yrityksille ja yhteisöille, vaikka mahdollisuudet myös palveluntarjoajan puolella ovat valtavat. Kirjallisuuskatsauksessa esitetyt tulokset tarjoavat teoreettisen näkökulman arvon luomisesta sähköisissä palveluissa ja case – yritykset esimerkkejä arvon luomisesta käytännössä.

Menetelmät Tämä gradu koostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka tarjoaa laajan teoreettisen näkökulman sähköiseen laskutukseen ja yritysten arvon luomiseen, sekä yhdeksästä case-tutkimuksesta, joissa on tutkittu Suomessa toimivia operaattoreita. Työ on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineisto koostu yhdeksästä eri operaattoreiden edustajien kanssa suoritetusta haastattelusta. Haastattelut suoritettiin perustuen Value Creation in E-Business (Amit and Zott, 2001) viitekehykseen.

Tulokset Työn perusteella havaittiin, että yritysten toiminta operaattorina määräytyy paljolti yritysten toimialan perusteella. Vaikka operaattoripalvelu puhtaimmillaan on vain välitystä, silti haastateltavien yritysten käsitys sähköisestä laskusta ja siihen liittyvistä palveluista eroaa paljon toisistaan. Amitin ja Zottin (2001) luoman viitekehyksen eri arvo lähteet havaittiin kaikissa haastatelluissa yrityksissä, mutta kahden rooli osoittautui muita tärkeämmäksi. Ensinnäkin, yritykset korostivat tehokkuuden eri osa-alueita riippuen yritysten ydinpalveluista. Toiseksi, lisäpalveluiden merkitys korostui, koska operaattorit tyypillisesti tarjoavat asiakkaille lisäpalveluita, jotka muodostavat palvelun kokonaisarvon.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.