School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Marketing | 2009
Thesis number: 12177
Paikan taloudellinen kehittäminen Case: Suomen maabrändityöryhmän näkemyksiä Suomen merkkituotteistamisesta
Author: Kukkonen, Juhani
Title: Paikan taloudellinen kehittäminen Case: Suomen maabrändityöryhmän näkemyksiä Suomen merkkituotteistamisesta
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; brandit; brands; tuotemerkit; trademarks; maa; land; sijainti; location; aluetutkimus; regional research; talousmaantiede; economic geography
Pages: 73
Key terms: paikan markkinointi, place marketing,; paikan brändäys, place branding,; maabrändin rakentaminen, country brand creation, maabrändityöryhmä, country brand work group
Abstract:
Paikan markkinoinnista on muodostunut yksi kiinnostavimmista tutkimuskohteista viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Paikat ovat tietoisesti ryhtyneet tuottamaan markkinoinnin avulla itsestään kuvaa, jonka toivotaan parantavan niiden asemaa paikkojen välisessä kilpailussa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten markkinoinnin ja paikan merkkituotteistamisen teoriaa voidaan soveltaa markkinoitaessa Suomea paikkana. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää, mitä mahdollisuuksia maabrändityöryhmän jäsenet näkevät Suomen brändäämisessä. Tutkimuksessa selvitetään myös paikan markkinoinnin kohderyhmiä, prosessia ja strategiaa, sekä maabrändäystä. Paikan merkkituotteistaminen (branding) on paikan vetovoiman kasvattamista ja sitä voidaan kehittää merkkituotteena tuotteiden ja palveluiden tavoin.

Paikan markkinointi ei ole koskaan ollut Euroopassa enemmän kilpailtua kuin nyt. Viestintätekniikoiden kehittyminen ja globaali kilpailu tuovat paikat entistä lähemmäksi toisiaan. Pystyäkseen selviytymään voittajana on paikan kehitettävä itselleen vahva, vetovoimainen etupaketti, jonka avulla voidaan houkutella alueelle sijoittajia, matkailijoita, uusia asukkaita ja yrityksiä.

Tutkimuksen empiirisessä osassa käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimusongelmaa selvitettiin tekemällä teemahaastatteluja. Teemahaastattelujen tuloksista ilmeni, että Suomen maabrändivaltuuskunnan toiminta on vielä hyvin alkuvaiheessa, eikä valtuuskunnan jäsenillä ollut vielä antaa merkittäviä lausumia konkreettisista toimenpiteistä Suomen maabrändin rakentamiseen.

Empiirisen tutkimuksen valossa näyttää siltä, että näin hankkeen alkuvaiheessa maabrändäyksen teorian ja käytännön välillä ei tunnu olevan eroja. Empiirisen tutkimuksen sivutuotteena kertyi kuitenkin tietoa toiminnan organisoitumisesta, tavoitteista ja partnerisuhteista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.