Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12177
Paikan taloudellinen kehittäminen Case: Suomen maabrändityöryhmän näkemyksiä Suomen merkkituotteistamisesta
Tekijä: Kukkonen, Juhani
Otsikko: Paikan taloudellinen kehittäminen Case: Suomen maabrändityöryhmän näkemyksiä Suomen merkkituotteistamisesta
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; brandit; brands; tuotemerkit; trademarks; maa; land; sijainti; location; aluetutkimus; regional research; talousmaantiede; economic geography
Sivumäärä: 73
Avainsanat: paikan markkinointi, place marketing,; paikan brändäys, place branding,; maabrändin rakentaminen, country brand creation, maabrändityöryhmä, country brand work group
Tiivistelmä:
Paikan markkinoinnista on muodostunut yksi kiinnostavimmista tutkimuskohteista viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Paikat ovat tietoisesti ryhtyneet tuottamaan markkinoinnin avulla itsestään kuvaa, jonka toivotaan parantavan niiden asemaa paikkojen välisessä kilpailussa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten markkinoinnin ja paikan merkkituotteistamisen teoriaa voidaan soveltaa markkinoitaessa Suomea paikkana. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää, mitä mahdollisuuksia maabrändityöryhmän jäsenet näkevät Suomen brändäämisessä. Tutkimuksessa selvitetään myös paikan markkinoinnin kohderyhmiä, prosessia ja strategiaa, sekä maabrändäystä. Paikan merkkituotteistaminen (branding) on paikan vetovoiman kasvattamista ja sitä voidaan kehittää merkkituotteena tuotteiden ja palveluiden tavoin.

Paikan markkinointi ei ole koskaan ollut Euroopassa enemmän kilpailtua kuin nyt. Viestintätekniikoiden kehittyminen ja globaali kilpailu tuovat paikat entistä lähemmäksi toisiaan. Pystyäkseen selviytymään voittajana on paikan kehitettävä itselleen vahva, vetovoimainen etupaketti, jonka avulla voidaan houkutella alueelle sijoittajia, matkailijoita, uusia asukkaita ja yrityksiä.

Tutkimuksen empiirisessä osassa käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimusongelmaa selvitettiin tekemällä teemahaastatteluja. Teemahaastattelujen tuloksista ilmeni, että Suomen maabrändivaltuuskunnan toiminta on vielä hyvin alkuvaiheessa, eikä valtuuskunnan jäsenillä ollut vielä antaa merkittäviä lausumia konkreettisista toimenpiteistä Suomen maabrändin rakentamiseen.

Empiirisen tutkimuksen valossa näyttää siltä, että näin hankkeen alkuvaiheessa maabrändäyksen teorian ja käytännön välillä ei tunnu olevan eroja. Empiirisen tutkimuksen sivutuotteena kertyi kuitenkin tietoa toiminnan organisoitumisesta, tavoitteista ja partnerisuhteista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.