School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2010
Thesis number: 12304
Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseen
Author: Kemppi, Minni
Title: Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseen
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; taloushallinto; financial management; automaatio; automation
Pages: 79
Full text:
» hse_ethesis_12304.pdf pdf  size:493 KB (504667)
Key terms: Automatisoitu taloushallinto; Tilintarkastus
Abstract:
AUTOMATISOIDUN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSEEN

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka automatisoitu taloushallinto vaikuttaa tilintarkastukseen. Tavoitteena oli löytää eroja automatisoidun taloushallinnon ja perinteisen taloushallinnon tilintarkastuksen välillä.

Lähdeaineisto

Tutkielman teoriaosuus koostuu aihealuetta käsittelevistä artikkeleista, tutkimusraporteista ja akateemisista kirjoista. Yhtenä keskeisimpänä lähteenä on käytetty KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan standardeja ja suosituksia, jotka ovat suoria käännöksiä IFAC:n ISA -standardeista. Empiriaosuus on toteutettu haastattelujen avulla.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus on toteutettu haastatteluja ja avoimia keskusteluja hyödyntäen. Haastateltavat olivat pääosin eri tehtävissä työskenteleviä tilintarkastajia. Lisäksi on haastateltu kahta automatisoidun taloushallinnon parissa työskentelevää henkilöä.

Tutkimustulokset

Yritysten sähköistämät prosessit sekä sähköisessä muodossa oleva tarkastusmateriaali vaikuttavat tarkastuskohteen kontrolliympäristöön, jolloin kontrollit ovat automatisoituja, substanssitarkastuksen tarve vähenee ja tarkastuksen suorittamisessa hyödynnetään tiedon analysointiin tarkoitettuja ohjelmistoja. Tällöin myös tilintarkastajien tietoteknisen osaamisen merkitys korostuu.

Avainsanat

Automatisoitu taloushallinto, tilintarkastus
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.