Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12304
Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseen
Tekijä: Kemppi, Minni
Otsikko: Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseen
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; taloushallinto; financial management; automaatio; automation
Sivumäärä: 79
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12304.pdf pdf  koko: 493 KB (504667)
Avainsanat: Automatisoitu taloushallinto; Tilintarkastus
Tiivistelmä:
AUTOMATISOIDUN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSEEN

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka automatisoitu taloushallinto vaikuttaa tilintarkastukseen. Tavoitteena oli löytää eroja automatisoidun taloushallinnon ja perinteisen taloushallinnon tilintarkastuksen välillä.

Lähdeaineisto

Tutkielman teoriaosuus koostuu aihealuetta käsittelevistä artikkeleista, tutkimusraporteista ja akateemisista kirjoista. Yhtenä keskeisimpänä lähteenä on käytetty KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan standardeja ja suosituksia, jotka ovat suoria käännöksiä IFAC:n ISA -standardeista. Empiriaosuus on toteutettu haastattelujen avulla.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus on toteutettu haastatteluja ja avoimia keskusteluja hyödyntäen. Haastateltavat olivat pääosin eri tehtävissä työskenteleviä tilintarkastajia. Lisäksi on haastateltu kahta automatisoidun taloushallinnon parissa työskentelevää henkilöä.

Tutkimustulokset

Yritysten sähköistämät prosessit sekä sähköisessä muodossa oleva tarkastusmateriaali vaikuttavat tarkastuskohteen kontrolliympäristöön, jolloin kontrollit ovat automatisoituja, substanssitarkastuksen tarve vähenee ja tarkastuksen suorittamisessa hyödynnetään tiedon analysointiin tarkoitettuja ohjelmistoja. Tällöin myös tilintarkastajien tietoteknisen osaamisen merkitys korostuu.

Avainsanat

Automatisoitu taloushallinto, tilintarkastus
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.