School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2010
Thesis number: 12413
Julkisen sektorin innovoinnin erityispiirteet -Case: Suomen kunnalliset kirjastot
Author: Kemppi, Heidi
Title: Julkisen sektorin innovoinnin erityispiirteet -Case: Suomen kunnalliset kirjastot
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; julkinen hallinto; public administration; johtaminen; management; julkinen sektori; public sector; julkiset palvelut; public services; kulttuurijohtaminen; arts management; kirjastot; libraries; innovaatiot; innovations
Pages: 115
Full text:
» hse_ethesis_12413.pdf pdf  size:957 KB (979567)
Key terms: Julkinen sektori, innovointi, kunnallinen kirjasto
Abstract:
Tiivistelmä

Tämä tutkielma on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun organisaatiot ja johtaminen -aineeseen tekemäni pro gradu –tutkielma. Tutkielmassani tarkastelen miten innovaatiot syntyvät julkisella sektorilla. Rajaan tutkimukseni Suomen kunnallisiin kirjastoihin. Tutkimuksessani perehdyn Roskilden yliopiston innovaatiotutkimusryhmän ja yhteiskuntatieteen dosentti Lars Fuglsangin tutkimukseen. Sovellan ensimmäisenä Fuglsangin luomaa viitekehystä Suomen julkisen sektorin tutkimuksessa. Tutkin viitekehyksen avulla miten innovaatiot on ideoitu ja toteutettu sekä ilmeneekö innovointiprosesseissa ideoiden vaihtelun ja valinnan mekanismeja. Tutkin myös ilmeneekö innovointiprosesseissa osallistavaa innovointia, jossa monien erilaisten toimijoiden erilaiset näkemykset ja ideat tuodaan yhteen.

Tutkielmani on osa Suomen Kuntaliiton kirjastoinnovaatiot –hanketta ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vetämää Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta –hanketta. Suomen Kuntaliiton hankkeen tavoitteena on levittää tietoa toimivista kirjastoinnovaatioista ja edistää innovaatioiden tunnistamista, kehittämistä ja käyttöönottoa kirjastoissa. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vetämässä hankkeessa on mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto ja Suomen Ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on tarkentaa käsitystä julkisen sektorin innovaatiotoiminnan piirteistä. Kunnallisten kirjastojen innovaatiot ovat yksi tapaustutkimus hankkeessa.

Tutkielmani aineisto koostuu kuudestatoista Suomen kunnallisten kirjastojen innovaatiosta. Tarkasteltavien innovaatioiden valintaan vaikutti Suomen suurten kaupunkien kirjastotoimenjohtajien verkoston keskustelut sekä Suomen Kuntaliiton kirjastoasiantuntijan ja omat näkemykseni innovaatioista. Mukaan haluttiin mahdollisimman erilaisia, mielenkiintoisia, pieniä ja suuria eri puolilla Suomea toteutettuja innovaatioita.

Tulokseni osoittavat, että strategisesti refleksiivinen (Fuglsang, Sundbo, 2005), eli yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ideoitu ja toteutettu innovointi on yleistynyt voimakkaasti ja on yhä yleistymässä julkisella sektorilla. Myös yrittäjämäinen (Fuglsang, 2008b), eli yksittäisen henkilön tai organisaation toimesta ideoitu ja toteutettu innovointi on yhä yleistä. Tulosteni mukaan julkisella sektorilla ilmenee osallistavaa innovointia. Osallistavassa innovoinnissa ilmenee myös ideoiden vaihtelun ja valinnan mekanismeja, jotka huolehtivat ideoiden vaihtelun ja valinnan tasapainosta innovointiprosessissa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.