Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12413
Julkisen sektorin innovoinnin erityispiirteet -Case: Suomen kunnalliset kirjastot
Tekijä: Kemppi, Heidi
Otsikko: Julkisen sektorin innovoinnin erityispiirteet -Case: Suomen kunnalliset kirjastot
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; julkinen hallinto; public administration; johtaminen; management; julkinen sektori; public sector; julkiset palvelut; public services; kulttuurijohtaminen; arts management; kirjastot; libraries; innovaatiot; innovations
Sivumäärä: 115
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12413.pdf pdf  koko: 957 KB (979567)
Avainsanat: Julkinen sektori, innovointi, kunnallinen kirjasto
Tiivistelmä:
Tiivistelmä

Tämä tutkielma on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun organisaatiot ja johtaminen -aineeseen tekemäni pro gradu –tutkielma. Tutkielmassani tarkastelen miten innovaatiot syntyvät julkisella sektorilla. Rajaan tutkimukseni Suomen kunnallisiin kirjastoihin. Tutkimuksessani perehdyn Roskilden yliopiston innovaatiotutkimusryhmän ja yhteiskuntatieteen dosentti Lars Fuglsangin tutkimukseen. Sovellan ensimmäisenä Fuglsangin luomaa viitekehystä Suomen julkisen sektorin tutkimuksessa. Tutkin viitekehyksen avulla miten innovaatiot on ideoitu ja toteutettu sekä ilmeneekö innovointiprosesseissa ideoiden vaihtelun ja valinnan mekanismeja. Tutkin myös ilmeneekö innovointiprosesseissa osallistavaa innovointia, jossa monien erilaisten toimijoiden erilaiset näkemykset ja ideat tuodaan yhteen.

Tutkielmani on osa Suomen Kuntaliiton kirjastoinnovaatiot –hanketta ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vetämää Julkisen sektorin innovaatiot ja innovaatiotoiminta –hanketta. Suomen Kuntaliiton hankkeen tavoitteena on levittää tietoa toimivista kirjastoinnovaatioista ja edistää innovaatioiden tunnistamista, kehittämistä ja käyttöönottoa kirjastoissa. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vetämässä hankkeessa on mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto ja Suomen Ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on tarkentaa käsitystä julkisen sektorin innovaatiotoiminnan piirteistä. Kunnallisten kirjastojen innovaatiot ovat yksi tapaustutkimus hankkeessa.

Tutkielmani aineisto koostuu kuudestatoista Suomen kunnallisten kirjastojen innovaatiosta. Tarkasteltavien innovaatioiden valintaan vaikutti Suomen suurten kaupunkien kirjastotoimenjohtajien verkoston keskustelut sekä Suomen Kuntaliiton kirjastoasiantuntijan ja omat näkemykseni innovaatioista. Mukaan haluttiin mahdollisimman erilaisia, mielenkiintoisia, pieniä ja suuria eri puolilla Suomea toteutettuja innovaatioita.

Tulokseni osoittavat, että strategisesti refleksiivinen (Fuglsang, Sundbo, 2005), eli yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ideoitu ja toteutettu innovointi on yleistynyt voimakkaasti ja on yhä yleistymässä julkisella sektorilla. Myös yrittäjämäinen (Fuglsang, 2008b), eli yksittäisen henkilön tai organisaation toimesta ideoitu ja toteutettu innovointi on yhä yleistä. Tulosteni mukaan julkisella sektorilla ilmenee osallistavaa innovointia. Osallistavassa innovoinnissa ilmenee myös ideoiden vaihtelun ja valinnan mekanismeja, jotka huolehtivat ideoiden vaihtelun ja valinnan tasapainosta innovointiprosessissa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.