School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12548
IFRS:n käyttöönoton vaikutukset tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisissa pörssiyrityksissä
Author: Bogdanoff, Olli
Title: IFRS:n käyttöönoton vaikutukset tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisissa pörssiyrityksissä
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; tutkimus ja kehitys; research and development; tilinpäätös; balances of books; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Pages: 85
Full text:
» hse_ethesis_12548.pdf pdf  size:850 KB (869506)
Key terms: Tutkimus- ja kehittämismenot, FAS, IFRS, Aktivointi, Tilinpäätösstandardi
Abstract:
IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOJEN TILINPÄÄTÖSKÄSITTELYSSÄ SUOMALAISISSA PÖRSSIYRITYKSISSÄ

TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksia tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisten pörssiyritysten osalta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, millä tavoin kehittämismenojen aktivointikirjaukset ovat muuttuneet pörssiyritysten siirtyessä vuonna 2005 suomalaisista kirjanpitostandardien käytöstä kansainvälisten kirjanpitostandardien käyttöön. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytetään tutkielmassa yksisuuntaista varianssianalyysia ja logistista regressioanalyysiä.

LÄHDEAINEISTO Tutkielmassa käytetyn aineiston muodostaa 126 Helsingin-pörssiin listautunutta yritystä aikavälillä 2003-2009. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu sekä suomalaisiin (FAS) että kansainvälisiin (IFRS) kirjanpitostandardeihin. Tutkielman empiirisessä osuudessa sovelletaan Aboody & Levin (1998) sekä Cazavan-Jenyn (2006) aikaisempien tutkielmien tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyä tutkivia malleja.

TULOKSET Tutkielman empiirisen osuuden tulosten pohjalta voidaan nähdä kehittämismenojen aktivointien kasvaneen huomattavasti yritysten siirtyessä IFRS:n mukaisiin tilinpäätöksiin. Saatujen tulosten pohjalta havaitaan myös, että taseeseen kehittämismenoja aktivoivat yritykset ovat vähemmän velkaantuneita ja teknologian toimialoilla toimivia.

AVAINSANAT Tutkimus- ja kehittämismenot, FAS, IFRS, Aktivointi, Tilinpäätösstandardi
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.