Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12548
IFRS:n käyttöönoton vaikutukset tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisissa pörssiyrityksissä
Tekijä: Bogdanoff, Olli
Otsikko: IFRS:n käyttöönoton vaikutukset tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisissa pörssiyrityksissä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; tutkimus ja kehitys; research and development; tilinpäätös; balances of books; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12548.pdf pdf  koko: 850 KB (869506)
Avainsanat: Tutkimus- ja kehittämismenot, FAS, IFRS, Aktivointi, Tilinpäätösstandardi
Tiivistelmä:
IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOJEN TILINPÄÄTÖSKÄSITTELYSSÄ SUOMALAISISSA PÖRSSIYRITYKSISSÄ

TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksia tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyssä suomalaisten pörssiyritysten osalta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, millä tavoin kehittämismenojen aktivointikirjaukset ovat muuttuneet pörssiyritysten siirtyessä vuonna 2005 suomalaisista kirjanpitostandardien käytöstä kansainvälisten kirjanpitostandardien käyttöön. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytetään tutkielmassa yksisuuntaista varianssianalyysia ja logistista regressioanalyysiä.

LÄHDEAINEISTO Tutkielmassa käytetyn aineiston muodostaa 126 Helsingin-pörssiin listautunutta yritystä aikavälillä 2003-2009. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu sekä suomalaisiin (FAS) että kansainvälisiin (IFRS) kirjanpitostandardeihin. Tutkielman empiirisessä osuudessa sovelletaan Aboody & Levin (1998) sekä Cazavan-Jenyn (2006) aikaisempien tutkielmien tutkimus- ja kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyä tutkivia malleja.

TULOKSET Tutkielman empiirisen osuuden tulosten pohjalta voidaan nähdä kehittämismenojen aktivointien kasvaneen huomattavasti yritysten siirtyessä IFRS:n mukaisiin tilinpäätöksiin. Saatujen tulosten pohjalta havaitaan myös, että taseeseen kehittämismenoja aktivoivat yritykset ovat vähemmän velkaantuneita ja teknologian toimialoilla toimivia.

AVAINSANAT Tutkimus- ja kehittämismenot, FAS, IFRS, Aktivointi, Tilinpäätösstandardi
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.