School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12929
Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Author: Hellman, Jan
Title: Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; kiinteistöt; real estates; sijoitusrahastot; investment funds; pääoma; capital; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; etiikka; ethics; viestintä; communication; sijoittajat; investors
Pages: 93
Key terms: Yhteiskuntavastuu; Yhteiskuntavastuun raportointi; Vastuullinen sijoittaminen; Sijoittajaviestintä; Kiinteistöpääomarahastot
Abstract:
Kiinteistöpääomarahaston yhteiskuntavastuun raportoinnin kehittäminen - Asuntorahaston näkökulma
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.