School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14320
Segmenttiraportointia koskevan IFRS 8 voimaantulon vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin
Author: Savilampi, Kimmo
Title: Segmenttiraportointia koskevan IFRS 8 voimaantulon vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; tilinpäätös; balances of books; informaatio; information; agentit; agents; kilpailu; competition; kustannukset; costs
Pages: 68
Key terms: segmenttiraportointi; arvorelevanssi; IFRS 8; tilinpäätösraportointi; informaation epäsymmetria; agenttikustannukset; kilpailijakustannukset
Abstract:
Tämä tutkimus käsittelee sitä, vaikuttiko IFRS 8 -standardin voimaantulo vuonna 2009 suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösraportoinnin arvorelevanssiin. Tutkimuksessa tutkitaan sitä, onko segmenttiraportoinnin muuttaminen IFRS 8:n vuoksi kasvattanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia. Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan, onko segmentti-informaation lisääminen IFRS 8:n vuoksi parantanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia.

Tutkimuksessa muodostettuja hypoteeseja on analysoitu lineaarisilla regressiomalleilla, joissa tutkitaan sekä tuloksen että oman pääoman kirja-arvon yhteyttä oman pääoman markkina-arvoon. Aineisto koostuu kriteerit täyttävistä Helsingin pörssissä listatuista julkisista osakeyhtiöistä, joista on tarvittavat tiedot saatavilla vuosille 2004-2013.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että IFRS 8:n käyttöönotto ei ole parantanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia. Myöskään segmentti-informaation lisäämisellä IFRS 8:n vuoksi ei havaita olleen tilinpäätöstulosten arvorelevanssia parantavaa vaikutusta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.