Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14320
Segmenttiraportointia koskevan IFRS 8 voimaantulon vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin
Tekijä: Savilampi, Kimmo
Otsikko: Segmenttiraportointia koskevan IFRS 8 voimaantulon vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; tilinpäätös; balances of books; informaatio; information; agentit; agents; kilpailu; competition; kustannukset; costs
Sivumäärä: 68
Avainsanat: segmenttiraportointi; arvorelevanssi; IFRS 8; tilinpäätösraportointi; informaation epäsymmetria; agenttikustannukset; kilpailijakustannukset
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus käsittelee sitä, vaikuttiko IFRS 8 -standardin voimaantulo vuonna 2009 suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösraportoinnin arvorelevanssiin. Tutkimuksessa tutkitaan sitä, onko segmenttiraportoinnin muuttaminen IFRS 8:n vuoksi kasvattanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia. Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan, onko segmentti-informaation lisääminen IFRS 8:n vuoksi parantanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia.

Tutkimuksessa muodostettuja hypoteeseja on analysoitu lineaarisilla regressiomalleilla, joissa tutkitaan sekä tuloksen että oman pääoman kirja-arvon yhteyttä oman pääoman markkina-arvoon. Aineisto koostuu kriteerit täyttävistä Helsingin pörssissä listatuista julkisista osakeyhtiöistä, joista on tarvittavat tiedot saatavilla vuosille 2004-2013.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että IFRS 8:n käyttöönotto ei ole parantanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia. Myöskään segmentti-informaation lisäämisellä IFRS 8:n vuoksi ei havaita olleen tilinpäätöstulosten arvorelevanssia parantavaa vaikutusta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.