Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12054
Johdon ohjausjärjestelmät kansainvälisessä tietoliikenneyrityksessä: case Nokia Siemens Networks
Tekijä: Ratsula, Heikki
Otsikko: Johdon ohjausjärjestelmät kansainvälisessä tietoliikenneyrityksessä: case Nokia Siemens Networks
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; ohjausjärjestelmät; control systems; mis; mis; suunnittelu; planning; valvonta; control; toimialat; business branches; elektroniikkateollisuus; electronics industry; tietotekniikka; information technology; matkapuhelimet; cellular phones
Sivumäärä: 100
Avainsanat: johdon laskentatoimi; johdon ohjausjärjestelmät; ohjausjärjestelmien kokonaisuus; kontrolli; suunnittelu
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on tutkia millainen johdon ohjausjärjestelmä on käytössä Nokia Siemens Networksillä. Tutkielmassa kuvataan ja selitetään millainen johdon ohjausjärjestelmä case-yrityksessä on ja kuinka se toimii käytössä sekä millaisia ongelmakohtia järjestelmässä on. Tutkielma liitty professori Teemu Malmin ja Mikko Sandelinin tutkimukseen johdon ohjausjärjestelmistä.

Lähdeaineisto

Tutkielman teoriaosa perustuu johdon ohjausjärjestelmiä käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Empiirinen osa on toteutettu case-tutkimuksena Nokia Siemens Networksissa, joka on kansainvälinen tietoliikenneratkaisuja tarjoava yritys. Aineiston muodostivat teemahaastattelut, joita oli yhteensä 7 kpl ja keskimääräinen kesto 71 minuuttia. Lisäksi käytössä oli yrityksen sisäistä materiaalia.

Aineiston käsittely

Johdon ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen tarvittava tieto selvennettiin lähdekirjallisuuteen perehtymällä. Haastattelut purettiin heti haastatteluiden jälkeen ja niistä muodostettiin aihekohtaisia kokonaisuuksia.

Tulokset

NSN:n käyttämä johdon ohjausjärjestelmä on muodollinen strategian ja toiminnan varmistamiseen tähtäävä globaali ohjausjärjestelmä. Se sisältää useita prosesseja, joista tärkeimpinä voidaan nähdä strategia, pitkän aikavälin suunnittelu, lyhyen aikavälin suunnittelu, tavoiteasetanta sekä tietovirrat. Tarkka yksittäisen yrityksen ohjausjärjestelmän kuvaus antaa tärkeää tietoa johdon ohjausjärjestelmien tutkimusalueelle.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.