Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kielten ja viestinnän laitos | Suomen kieli ja viestintä | 2009
Tutkielman numero: 12085
Strategian yhteydessä esiintyvät aiheet ja toimijat neljän eurooppalaisen teräsyhtiön vuosikertomuksissa
Tekijä: Eskelinen, Anna
Otsikko: Strategian yhteydessä esiintyvät aiheet ja toimijat neljän eurooppalaisen teräsyhtiön vuosikertomuksissa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Kielten ja viestinnän laitos
Aine: Suomen kieli ja viestintä
Asiasanat: suomen kieli; finnish language; viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; vuosikertomukset; annual reports; strategia; strategy; terästeollisuus; steel industry
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12085.pdf pdf  koko: 3 MB (2517157)
Avainsanat: strategia; vuosikertomus; toimijat; roolit
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia millaisista aihekokonaisuuksista ja toimijoista yritykset puhuvat strategiansa yhteydessä sellaisissa vuosikertomuksen luvuissa, joiden otsikossa annetaan ymmärtää tekstin käsittelevän strategiaa. Tutkin myös sitä, millaisia rooleja teksteissä esiintyvät toimijat saavat ja mitkä eri toimijat esiintyvät aktiivisesti eri aihekokonaisuuksien yhteydessä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistoni koostui neljän eurooppalaisen ruostumatonta terästä valmistavan yrityksen vuosikertomuksista. Vuosikertomukset ovat pääosin tilikaudelta 2007. Vuosikertomuksista valitsin tarkasteltavat tekstit tarkemmin seuraavien kriteerien perusteella: otsikointi ja luvun sijainti vuosikerto-muksessa.

Luvuissa esiintyviä aihekokonaisuuksia tarkastelin käyttäen aiheanalyysia, jonka perusteella erottelin teksteistä niissä toistuvat tai keskeisiksi muodostuvat aihekokonaisuudet. Eri toimijoiden rooleja luokittelin semanttisten roolien perusteella. Tutkimukseni kannalta keskeiset semanttiset roolit ovat: agentti, kohde ja väline.

Tutkimustulokset

Teksteissä, joiden otsikointi antaa ymmärtää niiden käsittelevän yrityksen strategiaa, nousee vuosikertomuksissa esiin viisi aihekokonaisuutta: (1) strategiakuvaus, (2) kehitys, (3) tuloksenteko, (4) kannattavuus sekä (5) johtaminen.

Kaikissa tarkastelemissani vuosikertomuksissa puhutaan strategian yhteydessä sekä yrityksen sisäistä että ulkoisista toimijoista, jotka saavat teksteissä erilaisia rooleja. Keskeisenä agenttina teksteissä on monissa yhteyk-sissä yritys itse.

Se, millaisia aiheita ja toimijoita yritys nostaa strategiasta puhuttaessa esille, viestii siitä, mitä asioita yritys haluaa strategiassaan painottaa. Aihevalinnoilla ja toimijoiden rooleilla yritys voi perustella strategiansa olemassaoloa ja osoittaa sen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden.

Avainsanat

Strategia, vuosikertomus, toimijat, roolit
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.