Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12087
Jaettu johtajuus teatteriharjoituksissa - Kolme erilaista työryhmää, kolme erilaista johtajaa
Tekijä: Ruuska, Toni
Otsikko: Jaettu johtajuus teatteriharjoituksissa - Kolme erilaista työryhmää, kolme erilaista johtajaa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; teatteri; theatre; kulttuurijohtaminen; arts management
Sivumäärä: 81
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12087.pdf pdf  koko: 447 KB (457521)
Avainsanat: jaettu johtajuus, teatteri, ohjaajan työ, johtajuuden jakaminen, flow, johtajuus teatterissa
Tiivistelmä:
Tutkimuksessani perehdyn johtajuuden jakamiseen teatteriryhmissä. Käytän työssäni jaetun johtajuuden käsitettä ja pohdin sen avulla niitä tilanteita ja olosuhteita, joissa johtajuuden jakamista tapahtuu teatteriharjoitusten aikana. Kuvaan kolmen suomalaisen ammattiteatteriryhmän työskentelyä harjoituksissa ja keskityn erityisesti ohjaajien tapaan johtaa ja käsitellä omaa työryhmäänsä.

Päähavaintoni on se, että jaettu johtajuus ei voi olla teatterikenttää hallitsevassa ohjaajakeskeisessä työskentelytavassa vallitseva tila tai työtapa. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, ettei jaettua johtajuutta voisi esiintyä harjoituksissa. Havaintoni tukevat myös aiempaa tutkimusta sen osalta, että teatteriharjoituksissa on samanaikaisesti tarvetta yksilökeskeiselle johtajuudelle, mutta toisaalta myös painetta jakaa johtajuutta ja vastuuta näytelmän sisällön tuottamisesta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.