Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Liiketoiminnan teknologian laitos | Logistiikka | 2010
Tutkielman numero: 12437
Läpimenoajat lasten päivystyspoliklinikalla - mitkä tekijät vaikuttavat? Case Lastenklinikka
Tekijä: Pitkänen, Laura
Otsikko: Läpimenoajat lasten päivystyspoliklinikalla - mitkä tekijät vaikuttavat? Case Lastenklinikka
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Liiketoiminnan teknologian laitos
Aine: Logistiikka
Asiasanat: logistiikka; logistics; terveydenhuolto; health services; terveystalous; health economics
Sivumäärä: 84
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12437.pdf pdf  koko: 2 MB (1178133)
Avainsanat: läpimenoajat; päivystyspoliklinikka; erikoissairaanhoito
Tiivistelmä:
Terveydenhuollon ollessa suurten haasteiden edessä on uusien näkökulmien sovaltaminen tullut entistä tärkeämmäksi. Päivystyspoliklinikoitakin on tutkittu tuotantotalouden näkökulmasta jo runsaasti, ja toiminnan kehittämiseen on löydetty uusia keinoja. Tässä tutkielmassa etsitään Lastenklinikan päivystyspoliklinikan läpimenoaikoihin vaikuttavia tekijöitä keskittyen erityisesti potilaiden varsinaista hoitoa edeltäviin ja seuraaviin tekijöihin.

Lasten päivystyksessä potilasprofiili poikkeaa aikuisten päivystyksestä, eivätkä aikuisten päivystyksistä saadut tutkimustulokset läpimenoaikojen suhteen muutenkaan sovellu sellaisineen sovellettaviksi lasten päivystykseen, koska lapsipotilaat yleensä ottaen ovat aikuisia kiireellisempiä. Siksi lasten päivystyksen läpimenoaikoja on tärkeää tutkia. Lisäksi Lastenklinikan päivystyspoliklinikka poikkeaa monin tavoin tavanomaisesta erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikasta: Lastenklinikka hoitaa yöaikaan poikkeuksellisesti myös terveyskeskustasoiset potilaat ja toimii lisäksi opetussairaalana. Lastenklinikan päivystyspoliklinikka sopii siten edustamaan tutkimuskohteena monia muitakin päivystyspoliklinikoita, joiden läpimenoaikoja ei ole toistaiseksi Suomessa tutkittu. Näin Lastenklinikkaa tutkimalla tehtyjä havaintoja voidaan soveltaa moniin muihinkin yksiköihin.

Lastenklinikan tietojärjestelmästä saatua aineistoa analysoimalla löydettiin läpimenoaikoihin vaikuttavia tekijöitä odotetusti niin hoitoa edeltävistä kuin sitä seuraavistakin tekijöistä: näitä olivat mm. lähettäjä, saapumisajankohta ja jatkohoitopaikka. Tältä pohjalta Lastenklinikalle on esitetty kehittämisehdotuksia, joita voidaan soveltaa siihen vertautuville päivystyspoliklinikoille yleisemminkin. Olennainen havainto on, että varsinaisen hoidon ulkopuoleltakin on löydettävissä tekijöitä, joiden vaikutus läpimenoaikoihin on tilastollisesti merkitsevä. Näihin asioihin vaikuttaminen on toki haastavaa, koska ne eivät välttämättä ole yksikön päätäntävallassa ja niihin vaikuttaminen vaatii yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.