Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Liiketoiminnan teknologian laitos | Logistiikka | 2010
Tutkielman numero: 12439
Projektien ja resurssien hallinta moniprojektiympäristössä - case vesihuollon urakointi
Tekijä: Kotilainen, Juha-Pekka
Otsikko: Projektien ja resurssien hallinta moniprojektiympäristössä - case vesihuollon urakointi
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Liiketoiminnan teknologian laitos
Aine: Logistiikka
Asiasanat: logistiikka; logistics; rakennustoiminta; building construction; vesitalous; water resource management; projektit; projects; ohjausjärjestelmät; control systems
Sivumäärä: 73
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12439.pdf pdf  koko: 2 MB (1626847)
Avainsanat: lean construction; moniprojektiympäristö; projektinhallinta; resurssien allokointi; rakentaminen
Tiivistelmä:
Yhä useammat yritykset järjestävät toimintaansa moniprojektiympäristössä, jossa merkittävä osa tuotannosta järjestetään päällekkäisinä ja jatkuvina projekteina. Tämä on aiheuttanut haasteita perinteisille projektinhallinnan menetelmille, jotka ovat keskittyneet yksittäisten projektien organisointiin.

Tutkimuksessa eritellään asioita, joita moniprojektiympäristössä toimivan vesihuollon urakointiyrityksen tulee ottaa huomioon projektien ja resurssien järjestelyssä jotta nykyinen ja tuleva tuotanto tulee huomioiduksi. Tutkimuksessa esitellään graafinen rakentamisen projektinjohdon malli, joka pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen projektinhallinnan, moniprojektinhallinnan, ja lean constructionin tutkimuksesta. Mallin tavoitteena on auttaa yritystä varmistamaan tuotantoon tulevien projektien aloituskelpoisuus ja parantaa yrityksen resurssien ja tilauskirjassa olevien projektien yhteen sovittamista dynaamisessa ympäristössä. Mallia sovelletaan empiirisessä osiossa käymällä läpi case-yrityksen projektit tilikausilta 2008– 2010, luokittelemalla niitä ja kuvaamalla niiden piirteitä.

Yrityksen projekteja läpi käydessä todetaan, että yrityksen projektit voidaan jakaa neljään tyyppiin maksuperusteen mukaisesti, ja työjonosta tuotantoon siirrettävien projektien priorisointi ja resurssivalinnat kannattaa tehdä tämän jaon mukaan. Työjonon voidaan käyttää myös vapaiden resurssien työllistämiseen puskurityön avulla. Tuloksina esitetään prioriteettijärjestys, jonka mukaisesti yritys voi jakaa resursseja projekteille ja kuinka eri projektityyppejä kannattaa ohjata. Todetaan, että mallia on mahdollista käyttää yrityksen projektinjohdossa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.