Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12498
Projektijohtamisen kehittäminen asiantuntijaorganisaatiossa
Tekijä: Lehtinen, Pasi
Otsikko: Projektijohtamisen kehittäminen asiantuntijaorganisaatiossa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; asiantuntijat; specialists; projektit; projects; kehitys; development
Sivumäärä: 77
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12498.pdf pdf  koko: 733 KB (750385)
Avainsanat: projektijohtaminen; asiantuntijaorganisaatiot; projektiportfoliojohtaminen; henkilöstön kehittäminen
Tiivistelmä:
Tutkimuksessa tavoitteenani on kuvata sitä, kuinka asiantuntijaorganisaatiossa voidaan kehittää projektijohtamista ja organisaation toimintaa. Keskityn havainnoissani nuorempien asiantuntijoiden oppimisen kehittämiseen ja yrityksen strategisen kilpailukyvyn parantamiseen organisaation kehittämisen kautta. Tutkimus on tehty toimeksiantona Kreab Gavin Anderson Suomen toimistolle ja työn tavoitteena on kehittää organisaation toimintamalleja. Tutkin työssäni koko asiantuntijaorganisaation toimintaa, projekti- ja asiakastyöskentelyä sekä nuorten asiantuntijoiden kehittymistä. Tutkimukseni avainkysymyksiksi nousi projektityöskentelyn kehittäminen, osaamisen siirtyminen nuorille asiantuntijoille ja tehokkaan asiakas- ja projektiportfolion hallinnan kehittäminen.

Projektijohtamisen kehittämistä varten toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen tapaustutkimuksena Kreab Gavin Andersonin toimintamalleista koskien työn sisältöä, projektien johtamista ja työssä kehittymistä. Halusin nimenomaan ymmärtää projektin hallinnan merkitystä tuloksen teossa ja sitä, miten konsultit voivat itse kehittää työtään. Toimeksiantajaa kiinnosti myös se, kuinka konsultit voivat kehittyä työssään nopeammin. Toteutin kvalitatiivisen tutkimuksen haastattelut yrityksessä vuonna 2010, lisäksi käytössäni oli yrityksen strategiaan liittyvää materiaalia ja osallistuin yrityksen suunnittelupäiville.

Tutkimukseni perusteella pienissä asiantuntijaorganisaatioissa ei ole tarpeeksi vahvasti keskitytty projektijohtamisen kehittämiseen ja resurssien suunnitteluun. Työntekijät ovat olleet yleisesti tyytyväisiä yrityksen perehdyttämiseen, mutta työntekijöiden pidemmän sitouttamisen onnistumiseksi asiantuntijaorganisaatiossa tulisi suunnitella paremmin nuorien asiantuntijoiden osuutta strategian ja myynnin kehittämisessä. Kansainvälisen yrityksen luoman verkoston hyödyntäminen nähtiin vahvana mahdollisuutena, niin myynnin kuin sisäisen kehittämisen ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Asiantuntijaorganisaation avoin työympäristö nähtiin tärkeänä tekijänä yrityksen kehittymisen kannalta. Tällaisessa ympäristössä nähtiin mahdollisuus edistää projektityöskentelyä ja saada aikaan tehokas työilmapiiri, jossa partnereiden tehtäväksi jää strategian kirkastaminen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.